Baskunskaper i matematik – för skola, hem och samhälle – Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn pdf

av | 31 juli, 2015

Baskunskaper i matematik - för skola, hem och samhälle

Alltfler elever lämnar grundskolan utan de kunskaper i matematik som enligt kursplanen ”behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället”. Samtidigt har många elever svårigheter att följa A-kursen i matematik på gymnasienivå. Vad dessa elever saknar är baskunskaper i matematik.
Författarna analyserar i boken aktuella problemområden inom skolan i relation till aktuell pedagogisk litteratur samt ger en mängd konkreta exempel på hur inlärningsproblem kan uppstå och hur de kan lösas.
Den röda tråden i boken är kontinuitet i planeringen, grundad på elevers tänkande från förskoleklassen till gymnasieskolan och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter.
Boken bygger på ett mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete om matematikämnets didaktik. Den behandlar både teori och beprövad
erfarenhet, vilket gör den lämplig som kurslitteratur vid lärarutbildningen samt i kompetensutveckling av lärare.


Författare: Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn
ISBN: 9789144022178
Antal sidor: 372
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 18.10 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *