Barns lärande i ett livslångt perspektiv – Pia Williams pdf

av | 20 mars, 2015

Barns lärande i ett livslångt perspektiv

Barns lärande i ett livslångt perspektiv ger en mångfasetterad bild av forskningen om barns lärande. Boken är indelad i fyra övergripande teman och består av tjugo fristående kapitel av ledande internationella forskare från skilda forskningstraditioner.

Läs mer
Det första temat fokuserar på hur barn lär sig att förstå innebörder och se saker på nya sätt. Därefter kommer ett tema som utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv diskuterar relationen mellan lek, lärande och omsorg. Det tredje temat handlar om estetikens möjligheter i barns lärande. Boken avslutas med ett tema där fera författare belyser vikten av att lärande för hållbar utveckling genomsyrar verksamheten i förskolan och är en del av läroplanen.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv tillför viktig kunskap som är relevant för utvecklingen av det förskolepedagogiska fältet. Den vänder sig främst till lärarstudenter, verksamma lärare samt lärarutbildare men är också angelägen läsning för alla som intresserar sig för barns lärande och utveckling i förskolan.Författare: Pia Williams
ISBN: 9789147100125
Antal sidor: 262
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.11 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *