Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik – Dion Sommer, Ingrid Pramling, Karsten Hundeide pdf

av | 8 juli, 2015

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik

I Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik diskuterar författarna vad det innebär för vuxna att ha ett barnperspektiv och hur det kan skilja sig från barns perspektiv. Författarna vill uppmuntra reflektion och diskussion kring yngre barns lärande. De ger djupgående beskrivningar av de nya teorier som växt fram gällande barnperspektiv och sätter dessa i en praktisk kontext. I boken tar författarna upp frågor kring vad det innebär att vara barn, hur vuxna förhåller sig till detta och hur man kan bygga utvecklande professionella vuxen-barn-relationer.

Läs mer
Författarna introducerar också begreppet utvecklingspedagogik. Med detta begrepp menar de att det är viktigt att som pedagog först lyssna på och ta in barnet och sedan aktivt vidareutveckla tankar och idéer utifrån barnets perspektiv.
Boken vänder sig till mer avancerade kurser inom förskollärarutbildningen, doktorandkurser och yrkesverksamma lärare vid universitet och på högskola.

Om författarna
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, Dion Sommer är professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet och Karsten Hundeide är professor emeritus i utvecklingsstudier vid Oslo universitet.Författare: Dion Sommer, Ingrid Pramling, Karsten Hundeide
ISBN: 9789147099924
Antal sidor: 288
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.95 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *