Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning – En guide till konventionen om barnets rättigheter – Elizabeth Englundh pdf

av | 7 februari, 2017

Barnets bästa i främsta rummet  en pedagogisk utmaning - En guide till konventionen om barnets rättigheter

I den här boken får vi veta hur barnet fick rätt till rättigheter. Bokens första del ger en utförlig beskrivning av hur konventionen växt fram genom historien. I bokens andra del får vi möta några barn och pedagoger och ta del av deras syn på barnets rättigheter i vardagen. Här ges också exempel på hur man kan arbeta konkret med konventionen i förskola, fritidshem och skola tillsammans med andra styrdokument som skollag, läroplaner och lokala skolplaner. Bokens tredje och avslutande del tar upp etiska aspekter av att arbeta utifrån konventionen.

Läs mer
Konventionen om barnets rättigheter trädde i kraft i Sverige den 2 september 1990, och det är regeringen som ansvarar för att den genomförs i samhället. Att förverkliga konventionen i hela samhället är en stor utmaning och ett viktigt arbete, ibland svårt och lång ifrån självklart. Kanske är det därför alltför många barn inte känner till att de har egna rättigheter?
Boken riktar sig till förskollärare, fritidspedagoger och lärare, då dessa yrkesgrupper möter så gott som alla landets barn i sina verksamheter. Det är pedagogerna som har möjlighet att ”leva konventionen” tillsammans med barnen och inte bara se den som ett inslag på FN-dagen den 24 oktober.

Om författarna
Elizabeth Englundh är socionom och fil.dr i pedagogik. Hon har arbetat på fritidshem i många år, varit handledare för personal inom förskola, skola och fritidshem och arbetar sedan 15 år med lärande och kunskapsutveckling om konventionen och dess implementering i offentlig verksamhet.Författare: Elizabeth Englundh
ISBN: 9789147093694
Antal sidor: 180
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.20 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *