Barnasinnet : the absorbent mind – pdf

av | 17 september, 2015

Barnasinnet : the absorbent mind

Montessori, Maria. Barnasinnet. The Absorbent Mind. MacBook förlag. ca 261 s. Det är de små barnen (från födseln till sex år), som har möjligheten att skapa en bättre och starkare människa och därigenom en bättre värld, om bara vi vuxna inte hindrar deras naturliga utveckling! De små föds inte med färdiga beteendemönster, utan måste själva skapa dessa i ett intimt samspel med omgivningen. Vår uppgift, som vuxna, blir därför att skapa en miljö, som gynnar barnets utvecklingsprocess. Allt enligt ”Barnasinnet” – den efterlängtade och utmärkta översättningen av Maria Montessoris ”The Absorbent Mind” (3:e tryckningen 1992). Så mycket och så pedagogiskt presenterad information hittar du ytterst sällan i en och samma bok. Den lämpar sig särskilt väl för studiecirkelverksamhet just p g a sin disposition.

ISBN: 9789197095709
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.77 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *