Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt – pdf

av | 22 juli, 2015

Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt

I boken belyser författarna olika metodologiska ansatser och perspektiv som blir aktuella under ett pågående forskningsarbete; från hur man formulerar en forskningsfråga och avgränsar sin studie till hur man konstruerar en lämplig undersökningsdesign och genomför sina analyser. Varje kapitel tar en särskild utgångspunkt, som en metodologisk ansats eller en metod. Bl.a.: – Att forska om människors levda liv – en livsvärldsansats – Etnografi i forskning om ungdomars vardag – Att tämja monstret – litteraturanalys i multimediamiljöer – Storskaliga studier i forskning om barn och unga – Konsten att träffa rätt – om enkätundersökningar – Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv – När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial – den informella intervjun – Vad är meningen med meningen? – Textanalys som metod att tolka texters innebörd – Att fånga tankar – verbala protokoll som observation – Måste man välja vilket ben man ska stå på? – om metod­  trianguleringBoken har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och är skriven av forskare från ämnesområdena psykologi, socialt arbete och utbildningsvetenskap/pedagogik. Bokens målgrupp är studenter på grundnivå och avancerad nivå, men också doktorander och forskare inom de ämnesdiscipliner som inkluderar barn och ungdomar i sin forskning.

ISBN: 9789144075525
Antal sidor: 251
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 21.61 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *