Barn och leksaker i lek och lärande – Anders Nelson, Krister Svensson pdf

av | 25 mars, 2015

Barn och leksaker i lek och lärande

Dagens barn är storkonsumenter av leksaker, och i denna bok belyser författaren ur ett praktisk pedagogiskt perspektiv leksakens roll i barns lek och lärande i ljuset av samhällsutvecklingen.

Läs mer
Områden som behandlas är leksakens historia, konstruktionen av det lärande och lekande barnet samt teoretiska perspektiv och forskning om leksaker. Frågor som diskuteras är t.ex. om leksaker kan vara ”pedagogiska” och bidra till barns utveckling och om leksaker kan ha negativa effekter på barn. Här tas områden som leksakers representation av genus och våld upp.
Leksaksvärldens och lekens form och innehåll relateras till läroplanernas och läsaren får perspektiv och exempel på hur leksaker kan integreras i den pedagogiska praktiken. Regelverken kring leksakers säkerhet behandlas också.

Om författarna
Anders Nelson är universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och Krister Svensson leder SITREC, Stockholm International Toy Research.Författare: Anders Nelson, Krister Svensson
ISBN: 9789147052783
Antal sidor: 160
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 14.33 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *