Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning – Claes Nilholm pdf

av | 25 september, 2015

Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning

Boken behandlar förskolans och skolans arbete med barn och elever som redan är eller riskerar att hamna i svårigheter. Forskning beskriver förskolans och skolans möjlighet att påverka dessa barns och elevers utveckling på ett positivt sätt samtidigt som det finns en mycket stark tradition av att individualisera svårigheter i skola och förskola. Författaren argumenterar därför för att det är viktigt att utmana traditionen och börja se barns och elevers upplevda svårigheter som en pedagogisk utmaning. Frågor som diskuteras i boken är: – Vilket är målet med den pedagogiska verksamheten för barn och elever i svårigheter? –  Vad beror svårigheterna på? – Hur ska lärare arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet? – Vad innebär det att arbeta ”evidensbaserat”?  – Hur kan lärares makt tolkas? – Kan förskola och skola undvika att identifiera barn och elever som avvikare?På grund av bokens breda ansats rekommenderas den till både blivande och verksamma lärare i förskola och skola samt barn- och elevhälsovårdspersonal. Boken vänder sig också till blivande och verksamma psykologer och socionomer. Även beslutsfattare på olika nivåer i samhället kan ha behållning av boken.


Författare: Claes Nilholm
ISBN: 9789144079448
Antal sidor: 152
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 14.16 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *