Barn med socio-emotionella problem – Eva Johannessen pdf

av | 6 november, 2015

Barn med socio-emotionella problem

Den här boken handlar om barn med socio-emotionella problem, t.ex. bråkiga barn, barn som är rädda och drar sig undan, barn som har svårt att koncentrera sig och barn som är nervösa. Boken bygger på författarens forskning om barn som har dessa problem och på hennes praktiska erfarenheter från sitt arbete som konsult inom barnomsorgen. Hon granskar olika teorier om aggressioner och tillbakadragenhet samt analyserar konkreta samspelssituationer mellan personal och barn på en förskola, framför allt ur ett relations- och kommunikationsperspektiv. Dessutom presenteras en rad konkreta metoder för att hantera och bemöta barn med socio-emotionella problem.
Boken vänder sig till blivande och verksamma förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Den är också avsedd för andra yrkesgrupper som arbetar med barn, t.ex. socionomer, skolpsykologer och förskolepsykologer.


Författare: Eva Johannessen
ISBN: 9789144002156
Antal sidor: 142
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.24 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *