Barn med behov av särskilt stöd – Grundbok i specialpedagogik – Asbjørn Birkemo, Ragnar Solheim, Siri Wormnæs, Else Momrak Haugann, Einar Sletmo, David O'Gorman, Knut Kjeldstadli, Guttorm Fløistad pdf

av | 18 juli, 2015

Barn med behov av särskilt stöd - Grundbok i specialpedagogik

En av specialpedagogikens bieffekter är att det avvikande ofta blir så framträdande att man inte längre ser de resurser som barnen och ungdomarna bär med sig. Dilemmat med en bok som denna är att man identifierar barn och ungdomar utifrån deras funktionsstörningar och bara fokuserar på det de inte klarar av. Att man måste arbeta med deras svagheter är självklart, men man får inte låta dessa överskugga den kompetens som de besitter. En skicklig specialpedagog ska kunna balansera mellan specialisering och generalisering.
Denna bok ger grundläggande kunskaper om de vanligaste grupperna av funktionsstörningar. Samtliga kapitel har en liknande uppläggning av definition, förekomst, orsaker, teorier, kartläggning och åtgärder. Författarna är alla ledande inom sina respektive områden.
I denna nya upplaga har tonvikten lagts på en presentation av olika problem och åtgärder som är speciellt aktuella i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av personal inom förskola och skola.
Tredje upplagan


Författare: Asbjørn Birkemo, Ragnar Solheim, Siri Wormnæs, Else Momrak Haugann, Einar Sletmo, David O'Gorman, Knut Kjeldstadli, Guttorm Fløistad
ISBN: 9789144015613
Antal sidor: 382
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.35 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *