Författararkiv: admin

Ladda ner gratis Konstarter och kunskap – Madeleine Hjort

Skolan är vårt samhälles största kulturinstitution, skriver Skolverket. Men på vilket sätt formar konstarterna sin del i den kulturinstitutionen? Madeleine Hjort belyser och diskuterar dagens skola med återblickar på medeltidens och renässansens kunskapssyn.

Ladda ner gratis Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering – Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman

Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete – från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.: – kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden – strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data – bearbetning… Läs mer »

Ladda ner gratis Aggression : det så kallade onda – Konrad Lorenz

Vi människor är tillsammans med djuren biologiskt programmerade till att kämpa om resurser. Men aggressionen står inte i motsats till positiva instinkter som kärlek, utan är en grundläggande bas för andra instinkter. Konrad Lorenz menar dessutom att aggressionen är en nödvändig del av människornas och djurens kommunikation. Det aggressiva beteendet är en följd av det… Läs mer »

Ladda ner gratis Själv – Kraften i egentid – Linus Jonkman

Uppföljaren till succéboken Introvert Linus Jonkman gräver sig nu ännu djupare ner i det mänskliga behovet av att få vara för sig själv: Självsamhet är konsten att njuta av sitt eget sällskap. Det är en plattform för dagdrömmar, grubblerier, kreativitet, och analys. Fast främst är självsamhet en känsla som gör att egna stunder blir en… Läs mer »

Ladda ner gratis Coaching i teori och praktik – Joseph O’Connor, Andrea Lages

Under det sista årtiondet har Coaching blivit oerhört populärt både när det gäller personlig utveckling och affärsutveckling. Många böcker om Coaching har skrivits men varje bok har beskrivit en metod och ett av de fem huvudområdena: Life-, Business-, Executive-; Team-och Sportcoaching. Denna bok är den första som på ett pragmatiskt och informativt sätt förklarar nyckelbegreppen… Läs mer »

Ladda ner gratis Leva ihop – Marie Eenfeldt

Bilda dig en egen uppfattning om boken som Folkhälsoinstitutet 1999 ville ge till varje ungdom som det året slutade gymnasiet. Boken dödades av en högljudd likhetsfeminism – som inte ville ge unga människor redskap för att hantera olikheter i parrelationer eller kunskap om barns behov. Eftersom kön enligt dem endast är en social konstruktion. Boken… Läs mer »