Att vara opponent – Jan Trost pdf

av | 24 augusti, 2015

Att vara opponent

Opposition är det sista steget i uppsatsskrivandet. Trots att det är ett viktigt moment i uppsatsprocessen behandlas oppositionen inte sällan översiktligt i skrivhandböcker och annan metodlitteratur. I denna bok beskrivs på ett enkelt och handfast sätt vad det kan innebära att vara opponent vid universitet och högskola. Boken tar upp olika sätt att läsa det verk – uppsatsen eller rapporten – man som student förväntas opponera på och hur man kan granska författarens metod- och teorival. Stor vikt läggs också vid hur man som opponent gör en god sammanfattning och hur man bör agera under själva oppositionstillfället. I denna andra upplaga har texten uppdaterats i sin helhet och nya avsnitt om värdeladdade ord och metaforer har tillkommit. Boken vänder sig till alla som ska opponera på eller försvara en vetenskaplig text, oavsett vilket ämne det rör sig om.


Författare: Jan Trost
ISBN: 9789144095066
Antal sidor: 66
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.39 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *