Att möta och erövra skriftspråket : om läs- och skrivlärande förr och nu – Eva Längsjö, Ingegärd Nilsson pdf

av | 22 september, 2015

Att möta och erövra skriftspråket : om läs- och skrivlärande förr och nu

Att erövra skriftspråket är en komplicerad process som innebär mer än att lära sig läsa och skriva. För barnet är det ett fantastiskt steg i livet att bli delaktig i de skriftspråkligas gemenskap. Från att endast ha varit med i de talandes gemenskap tar de med denna som grund steget att närma sig skriftspråket – de tar till sig ännu ett redskap för kommunikation.
När man som lärare möter barn som hunnit olika långt i erövrandet av skriftspråket och som använt sig av skilda strategier, blir inte den första frågan vilken metod man ska välja för att hjälpa dem vidare. Det blir istället först en fråga om hur man ser på kunskap och lärande och vilken språksyn man har, menar författarna. Därefter kan man söka efter det förhållningssätt som blir en följd av de val man gjort. Utifrån detta kan man så söka vidare efter en variation av metoder för att kunna möta elevers olika behov.
Att kunna läsa och skriva är grundläggande för att vara delaktig i samhället. Författarna beskriver den svenska läs- och skrivtraditionen och hur dess krav skiftat med samhällsutvecklingen. De tar upp olika synsätt, metoder och teorier från den svenska skolans start på 1800-talet fram till våra dagars skola. Härigenom visar de vad vi som lärare mer eller mindre medvetet bär med oss och som därför kan komma till uttryck i vår läs- och skrivundervisning.
Boken vänder sig främst till studerande på lärarutbildningen och verksamma lärare som söker perspektiv på sin egen praktik samt till forskare inom läs- och skrivområdet.


Författare: Eva Längsjö, Ingegärd Nilsson
ISBN: 9789144038858
Antal sidor: 143
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 15.19 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *