Att lyckas med matematik i grundskolan – Olof Magne pdf

av | 31 juli, 2015

Att lyckas med matematik i grundskolan

Ungefär var sjunde elev upplever skolmatematiken som ett stort misslyckande. Budskapet i denna bok är att det är möjligt även för dessa barn och ungdomar att lyckas med matematiken. En förutsättning är dock att de lär sig rätt matematik på rätt sätt – efter intresse, förmåga och behov. Boken består av två delar. I den första delen möter vi matematikinlärningens psykologi, och i den andra dess pedagogik. Först behandlas således hur eleverna lär och sedan hur deras lärande bör stimuleras. Som en röd tråd genom boken löper frågor om mål, metod och innehåll. Författaren redogör bl.a. för hur eleverna kan lära sig problemlösning och utveckla sin kunskap om tal samt hur hjälpmedel som miniräknare och dator kan användas i numerisk räkning. Han visar även hur geometrin kan göras meningsfull genom att eleverna får upptäcka sambandet mellan geometri som logiskt system och den konkreta verkligheten.
Boken vänder sig till lärarstuderande och till yrkesverksamma lärare, framför allt inom grundskolan.


Författare: Olof Magne
ISBN: 9789144002057
Antal sidor: 292
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.86 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *