Att lära fysisk aktivitet : bildning i rörelse : livsstil och hälsa – Anders Raustorp pdf

av | 11 september, 2015

Att lära fysisk aktivitet :  bildning i rörelse : livsstil och hälsa

Ny upplaga 2004. Att lära fysisk aktivitet används som kurslitteratur och för kompetensutveckling på flertalet idrottslärarutbildningar, inom idrottsrörelsen och inom hälso- och sjukvården. Genom uppmärksammade nya forskningsresultat har den fysiska aktiviteten lyfts fram som en central faktor för en god hälsoutveckling. Boken ger en välstrukturerad bild av den hälsosyn och de viktiga forskningsresultat som lett fram till nya rekommendationer för fysisk aktivitet. I bokens första del – Bildning i rörelse – belyses det nya synsättets pedagogiska konsekvenser för skolämnet idrott och hälsa.
Bokens andra del – Livsstil och hälsa – presenterar konkreta modeller för arbete med fysisk aktivitet som motor i hälsoarbetet för såväl skolan, hälso- och sjukvården som idrottsrörelsen. Förutom uppdaterad forskning om fysisk aktivitet finner du spännande läsning om den fysiska självkänslans betydelse.

Författare: Anders Raustorp, Med.Dr. Med bakgrund som idrottslärare och leg.sjukgymnast är han verksam som forskare och lärarutbildare på institutionen för Hälsa och Beteendevetenskap vid Högskolan i Kalmar. Anders Raustorps forskning med stegräknare har rönt stort intresse i både nationella och internationella sammanhang.


Författare: Anders Raustorp
ISBN: 9789189040540
Antal sidor: 133
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.97 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *