Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv – Ulf Gruffman, Jaakko Honkanen, Lena Lidström, Anders Lovén, Lisbeth Lundahl, Göran Nilsson, Gunnar Schedin pdf

av | 22 maj, 2015

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv

Övergången mellan skola, arbete och högre utbildning är i dag en brännande fråga. Både unga och vuxna förväntas fatta långsiktiga val av utbildning och yrke i en mycket föränderlig tid. Samtidigt är utbudet av vägledning splittrat och ojämnt. Karriärvalet har i praktiken blivit den resandes ensak. Denna bok skapar en fördjupad bild av problematiken. På individnivå besvaras frågor som: Hur resonerar enskilda personer kring sina vägval? Hur hänger valen ihop med kön, etnicitet samt social och geografisk bakgrund? Andra svar gäller strukturerna, till exempel skolans och arbetsförmedlingens vägledning. Hur formas skolans studie- och yrkesvägledning i ett allt mer decentraliserat utbildningssystem? Vilka strategier har kommunerna för att underlätta individernas väg från skola till arbetsliv? Boken vänder sig till studerande på studie- och yrkesvägledarutbildningen, samt till vägledare, lärare, politiker m.fl. som ska främja individers övergångar mellan utbildning och arbetsliv.


Författare: Ulf Gruffman, Jaakko Honkanen, Lena Lidström, Anders Lovén, Lisbeth Lundahl, Göran Nilsson, Gunnar Schedin
ISBN: 9789144054926
Antal sidor: 253
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.73 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *