ADHD hos barn och vuxna – Glennie Marie Almer, Marie Mandel Sneum pdf

av | 26 mars, 2016

ADHD hos barn och vuxna

Via media känner vi alla till de hyperaktiva, oroliga och okoncentrerade barn som vi i Norden länge kallat DAMP-barn. Numera får de diagnosen ADHD, dvs Attention Deficit Hyperactivity Disorder, enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM. På senare år har man börjat inse att denna störning inte alltid ”växer bort”, utan hos många följer med upp i vuxen ålder, men med en lite annorlunda symtombild.AHDH hos barn och vuxna är en sammanställning över internationell forskning på området, och ger en översiktlig beskrivning av likheter och skillnader i symtom och beteende hos barn och vuxna med diagnosen ADHD. Den redovisar forskning rörande genetiska och miljömässiga orsaker, skillnader mellan pojkar och flickor, samt olika typer av behandling.Boken vänder sig i första hand till studenter och yrkesverksamma inom neuropsykologi/neuropsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, eller allmänpsykiatri, men är också värdefull för psykologer, pedagoger och lärare och andra yrkesgrupper som möter personer med neuropsykiatriska diagnoser.


Författare: Glennie Marie Almer, Marie Mandel Sneum
ISBN: 9789144068480
Antal sidor: 170
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.44 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *