månadsarkiv: mars 2018

Ladda ner gratis Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för beteendevetenskaper – Kaj Björkqvist

En stor och viktig del i beteendevetenskapliga utbildningar är vetenskaplig teori och metod. Problemet är ofta att statistiska och metodologiska kunskaper sällan integreras med de kunskaper i vetenskapsteori som krävs för att tolka de statistiska fynden. Författaren vill överbrygga denna klyfta, och skapa en integrerad förståelse för vetenskapens premisser. Boken inleds med ett avsnitt om… Läs mer »

Ladda ner gratis Fri från depression med kost, motion och sömn –

Fri från depression med kost, motion och sömn, Helena Kubicek I sitt arbete med deprimerade personer har KBT-psykologen Helena Kubicek upptäckt att många inte svarar på behandlingen om de inte först får ordning på sina kost-, motions- och sömnvanor. För personer med lättare depressioner kan en förändring av dessa vanor till och med leda till… Läs mer »

Ladda ner gratis Skådespelssamhället – Guy Debord

Skådespelssamhället (La Societé du Spectacle) utkom i Paris 1967. Oroligheterna året därpå gjorde boken berömd och den översattes till flera språk.Guy Debord var en drivande kraft i Situationistiska Internationalen som grundades 1957, en liten grupp av intellektuella och konstnärer till vilken den danske målaren Asger Jorn hörde. I sin tidskrift Internationale Situationiste formulerade de en… Läs mer »

Ladda ner gratis Dynamisk utvecklingspsykologi – Gunnar Carlberg

I boken beskrivs den psykologiska utvecklingen under främst barna- och ungdomsåren. En bärande tanke är att i ett relationsperspektiv följa hur personligheten grundläggs under förskoleåren och fortsätter att utvecklas och förändras genom livscykeln. Etablerade psykoanalytiska tankegångar beskrivs i ljuset av nya utvecklingspsykologiska forskningsrön. Omarbetad och utökad utgåva.

Ladda ner gratis Inventera friskfaktorer : metodbok för handledare – Helene Thornblad

Friskfaktorer är det som får oss att trivas och må bra, hemma och på arbetet. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation.I det här handledarmaterialet finns en modell för att inventera friskfaktorer i företag. Steg för steg beskrivs arbetsprocessen, från planering till handlingsplaner. Metoden bygger på gruppträffar… Läs mer »