Monthly Archives: januari 2017

Ladda ner gratis Självmordsförsök hos unga : vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa – Per Straarup Söndergaard

Självmordsförsök hos unga : vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa

Självmordsförsök hos unga innehåller intervjuer med nio ungdomar som berättar om bakgrunden till sina självmordsförsök. De berättar också vad de har gjort för att bryta den spiral av negativa tankar och destruktiva handlingsmönster som de har varit fast i. Boken innehåller även intervjuer med professionella behandlare inom området. Ett antal faktarutor kompletterar intervjuerna.

Självmordsförsök hos unga vänder sig till alla som vill få en insikt i denna allvarliga ungdomsproblematik. Boken passar också i undervisning som sätter fokus på villkoren för barns och ungdomars uppväxt och utveckling.


del
Ladda ner gratis Uppsatsarbete – En kreativ process – Inga-Britt Lindblad

Uppsatsarbete - En kreativ process

I en vetenskaplig uppsats tar nya idéer form och ny kunskap formuleras. De studerande ställs inför många frågor när deras uppsatsskrivande börjar. Finns det en vetenskaplig stil? Hur kan man som skribent hålla sig till de normer som forskarvärlden föreskriver och samtidigt tillgodose läsarens behov av ett klart och lättfattligt språk? Denna lärobok innehåller en grundlig genomgång av vad vetenskapligt skrivande kan innebära.
I boken presenteras en standardmodell för vetenskapligt skrivande:
• innehåll och disposition
• teori och tidigare forskning
• problemformulering och syfte
• material- och metodval
• resultat och tolkning
• diskussion och slutsatser
• käll- och litteraturförteckning
Författaren ser uppsatsarbetet som en kreativ process. Skrivarglädjen ska bära fram uppsatsen, men även vikten av en kontinuerlig arbetsinsats betonas. I det rika avsnittet om språklig utformning ges många konkreta skrivråd och tips på hjälpmedel. Boken berör även uppsatsens seminariebehandling samt opponentens och handledarens roller.
Boken vänder sig till universitetsstuderande inom samhällskunskap och humaniora, i första hand till studerande inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

del
Ladda ner gratis Skapa ordning och reda – Lotta Abrahamsson

Skapa ordning och reda

Aldrig mera stökigt. Aldrig mera skjuta upp.
Förändrings- och effektivitetscoachen Lotta Abrahamsson lär dig bryta gamla vanor och beteenden. När du får ordning och reda frigör du energi, kreativitet och får tid över till det du verkligen vill ägna dig åt. Här finns handfasta tips och en handlingsplan som ger dig full koll på din tillvaro.

Förändra ditt liv – på en timme
Vill du utvecklas men känner att tiden inte räcker till? Nu kan du förändra ditt liv under flygresan mellan Stockholm och Malmö eller mellan sena nyheterna och läggdags. Ljudböckerna i handboksserien ”På en timme” tar bara en kort stund att lyssna igenom men innehåller kunskap som räcker en livstid.Författarna är alltid kända experter inom sina områden.

del