månadsarkiv: december 2016

Ladda ner gratis Det kognitiva samtalet i vården – Giacomo d'Elia

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet. Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en vägledning i samtalsmetodik för de yrkeskategorier inom vårdområdet som direkt möter patienterna: läkare… Läs mer »

Ladda ner gratis Handbok i lärande – August Bolstad

Hur fångar man åhörarnas intresse? Hur förmedlar man ett budskap? Hur planerar man en kurs eller en presentation? Vilka hjälpmedel behöver man? Vilka arbetsformer passar för en viss målgrupp? Hur skapar man en gynnsam miljö för lärande? Hur följer man upp inlärningstillfället? Hur skapar man bestående lärande?Handbok i lärande ger svar på alla de frågor… Läs mer »