månadsarkiv: september 2016

Ladda ner gratis Narcissistens speglar – Om narcissister för anhöriga och vårdpersonal – Gunilla Nilson, Thomas Silfving

De som speglar en narcissistisk person dras lätt in i förföriska, snärjande och utnyttjande situationer. Gränsen mellan ett sunt och osunt beteende blir otydlig. Hur ska man bemöta en person med en narcissistisk problematik? Och hur ska man hantera sig själv om man upptäcker att någon i omgivningen har narcissistiska personlighetsdrag?Med sin utgångspunkt i anhörigas… Läs mer »

Ladda ner gratis Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola – Arne Trageton

I denna bok presenterar Arne Trageton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som ett centralt verktyg. Boken bygger på ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 klasser från fyra nordiska länder deltagit. Med många konkreta exempel på barnens arbeten beskriver författaren sina… Läs mer »