Monthly Archives: augusti 2016

Ladda ner gratis Meditationer om karma – Paul Brunton

Meditationer om karma

Boken innehåller korta, koncentrerade texter att låta sig inspireras av och hämta nya krafter ifrån.
Texterna är hämtade från dr Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.
Paul Bruntons böcker har gått ut i miljonupplagor och läses över hela världen. På svenska finns tio Brunton-böcker, bland andra Meditationer för bättre ledarskap och Meditationer i livskriser.

Ur innehållet

”Så snart du har insett innebörden av karmas lag, och tagit den till ditt hjärta, kommer du inte längre att skada någon med vilja. Helt enkelt därför att du inte vill skada dig själv.”

”Någon gång, någonstans och på något sätt kommer våra handlingar att reflekteras tillbaka till oss. Ingen handling är därför avslutad.”

”Människor borde upplysas om att orsak och verkan är lika naturliga företeelser inom den moraliska sfären som inom den vetenskapliga.”

”Karmas räckvidd kan inte vara begränsad till större och viktigare händelser, men inte omfatta de mindre. Karma måste vara närvarande överallt, eller också inte alls.”

”Människor suckar över sitt olyckliga förflutna och har ångest över att det gjorda inte kan göras ogjort. Men varför tänker de inte på att göra något åt den olyckliga framtid som de just nu är i färd med att skapa.”

”Nuet har sin rot i det förgångna och framtiden avgörs här och nu.”

”Framtidens etik och moral kommer att grundas i en rationell förståelse av karma, lagen om personligt ansvar. Detta kommer att leda till hänsyn och återhållsamhet i människors uppträdande.”

del
Ladda ner gratis Utbildningens förändrade villkor – nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati – Bernt Gustavsson

Utbildningens förändrade villkor - nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati

Författaren granskar utifrån en rad tendenser i samhällsutvecklingen vad de centrala begreppen kunskap, bildning och demokrati innebär i dagens utbildningsretorik och praktik. Är det möjligt att fortsätta hävda universella värden i eurocentrisk mening i en allt mer mångskiftande värld? Ska vi snarare se humanismens och demokratins värden som partikulära företeelser, inte angelägna eller nåbara för alla människor? Är det möjligt att fortsätta tala om utvecklade kunskapsdimensioner och bildningstankar förankrade i historien i en tid då teknik, ekonomi och globaliseringsprocesser ritar om vår världsbild och verklighet?

Läs mer
Med hjälp av samtida tänkare och forskare söker författaren en farbar väg mellan det universella och det partikulära. Utbildningens förändrade villkor måste innebära att mångfald och grundläggande mänskliga rättigheter är möjliga att förena. Läsaren får följa med på en upptäcktsresa genom pedagogisk filosofi och genom samtiden, i sökandet efter en utbildning som lyckas försvara rättigheten till kunskap, bildning och demokrati för alla människor.

Om författarna
Bernt Gustavsson är professor i Pedagogik och demokrati vid Örebro universitet.
Bernt Gustavsson ger sina perspektiv på vad begrepp som kunskap, bildning och demokrati innebär i dagens samhälle. (UR, 2010)


del
Ladda ner gratis Så får du full pott på högskoleprovet – Albin Stööp

Så får du full pott på högskoleprovet

Ny omskriven upplaga anpassad för högskoleprovet 2015 och 2016 precis släppt!Här är boken som fått 1000-tals att höja sina resultat på högskoleprovet! Boken är skriven både för den som aldrig gjort högskoleprovet innan, men också för den som är erfaren högskoleprovetskrivare. Boken innehåller tips, tricks, övningsexempel, exempelfrågor med smarta lösningar och är därmed helt enkelt den kompletta guiden till högskoleprovet.+ Unika lösningstekniker för att enklare klara alla typer uppgifter+ Övningar för att bli bättre på ORD, NOG, DTK, ELF, KVA, XYZ, LÄS, MEK.+ Effektiv tidsbudgetering under provet+ Fällorna du inte får missa att undvika+ Lista på viktiga prefix och suffix du måste kunna+ Svensk ordlista+ Latin-svensk ordlista+ Engelsk-svensk ordlista+ Långsiktiga förberedelserVad säger de som köpt boken? ”Jag gick från 0.8 till 1.7 tack vare att ha läst boken och följt alla övningar för att bli bättre!”- Anna, Halmstad.”Tack!! Utan boken och databasen med alla tusentals frågor hade jag aldrig klarat av mattedelen – nu fick jag ALLA RÄTT på den delen!!” – Joseph, Uppsala.

del
Ladda ner gratis Utbildning, utbildning och åter utbildning : vad Sverige kan lära av engels – Inger Enkvist

Utbildning, utbildning och åter utbildning : vad Sverige kan lära av engels

Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Gidlunds förlag) hemsida, där det kan finnas mer information.

del
Ladda ner gratis Beteendeproblem i skolan – Bo Hejlskov Elvén

Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situation. Genom att lära sig mer om beteendeproblem hos barn ökar man möjligheterna till att hantera konflikter som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning.

Metoderna som presenteras i Beteendeproblem i skolan utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande, och kan användas från förskolan till gym­nasiet. Författaren tar avstamp i belysande exempel, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att lösa och förebygga konflikter i vardagen. Genom att arbeta med lågaffektivt bemötande kan man som lärare undvika situationer som stör undervisningen för både barn och vuxna.

Beteendeproblem i skolan riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet; lärare, speciallärare, elevassistenter, vaktmästare, fritidspersonal, skolledare etc.

Läs gärna mer på bokens sida på Facebook!

Årets bästa bok hittills.

Torbjörn Hanö i Skolledaren, nr 7, september 2014

del