Monthly Archives: juli 2016

Ladda ner gratis Hur du maximerar ditt liv – Brian Houston

Hur du maximerar ditt liv

Maximera ditt liv är en samling reviderade upplagor av de fem böckerna i The Maximized Life-serien, skriven av Brian Houston.Den publicerades först som de fem fristående böckerna Hur man lever ett välsignat liv, Hur man bygger bra relationer, Hur man blomstrar i livet, Hur man gör visa val och Hur man lever i hälsa och helhet och har nu sammansatts i en bok. Den samlar en rad bibliska sanningar som hjällper dig att leva med ett syfte, att bygga starka meningsfulla relationer, och att hitta balans för att leva ett liv i hälsa och helhet.Du föddes inte bara med ett gudomligt syfte och mening, du har också kallats till att leva ut detta i överflöd. Den här boken handlar om hur du kan maiximera ditt liv idag.Om författarenBrian Houston är Senior Pastor i Hillsong Church, Australien. Brians ledarskap, hans inflytande och tro på nästa generation återspeglar klart hans önskan att få se Guds syften gå i fullbordan och att se människor blomstra i livets alla faser.

del
Ladda ner gratis Tid för förändring – Patricia Tudor-Sandahl

Tid för förändring

Med utgångspunkt i sina vardagsfilosofiska betraktelser i radions ”Tankar för dagen” bjuder Patricia Tudor-Sandahl på funderingar om hur människor lever och hur vi egentligen skulle kunna leva om vi stannade upp en stund och tog oss tid att tänka efter. Tänk hur ofta vi skjuter upp saker vi vill göra och i stället gör sådant vi kanske inte alls har lust med.

Patricia Tudor-Sandahl håller upp en spegel framför oss där vi kan se på oss själva med en lite mer accepterande blick. Våra tillkortakommanden är kanske inte så farliga som vi ibland tror och låter oss hindras av. Tittar vi efter riktigt noga kan vi också se alla våra förtjänster och möjligheter. Det är dags att våga överraska inte bara andra utan framför allt oss själva. Handfast, stödjande och inspirerande råder Patricia Tudor-Sandahl oss att leva i nuet, att våga brinna och känna livsruset. Det är tid för förändring.

del
Ladda ner gratis Freud och hans kritiker – Paul Robinson

Freud och hans kritiker

Robinson utsätter dessa kritiker för ett korsförhör. Han går noggrant och systematiskt till väga. Under undersökningens gång visar sig deras bevis tvetydiga och argumenten färgade av underliggande antaganden och ideologiska övertygelser. Sulloways, Massons och Grünbaums skrifter säger mer, konkluderar Robinson, om författarnas fördomar ? och om det senaste decenniets tidsanda ? än om Freud. I själva verket förvränger och förminskar de Freud och bortser medvetet från hans historiska insats: ett nytt sätt att se på självet som har revolutionerat det moderna tänkandet.
Robinsons arbete är ett övertygande och elegant försvar för en av historiens främsta och mest originella tänkare. Freud och hans kritiker är ett tungt vägande bidrag till debatten kring Freud ? en bok som kommer att stå sig betydligt längre än de kritiker den ägnar sig åt.

Paul Robinson är professor i historia vid Stanforduniversitetet i Kalifornien.

del
Ladda ner gratis Psykiskt lidande hos ungdomar och vuxna – Leif Andersson, Ingemar Strand

Psykiskt lidande hos ungdomar och vuxna

Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna är en bok som handlar om förståelse för och behandlingsinsatser för människor mer svåra psykiska lidanden. Utgångspunkten är helt igenom psykologisk. Idag kan detta synsätt vara kontroversiellt i vissa sammanhang men vi anser att det psykologiska perspektivet behöver försvaras och förstärkas i behandlingsarbete. Boken riktar sig till alla som bedriver behandlingsarbete. Självklart hoppas vi också att boken ska användas i undervisning på universitet och högskolor. Vi har bemödat oss om att vara så konkreta som möjligt.

Ingemar Strand är leg.psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi och miljöterapi. Han är medlem av kliniska utskottet i Sveriges Psykologförbunds specialistråd och har arbetat som psykolog inom Stockholms, Värmlands och Örebro län och bor nu i Örebro. Har tidigare varit verksamhetschef med inriktning bl.a. mot den psykoterapeutiska verksamheten vid psykiatrin i Örebro Läns Landsting. Arbetar idag som lärare vid psykologprogrammet vid Örebro Universitet och i privatpraktik, främst som handledare vid olika ungdomsinstitutioner och inom psykiatrin.

Leif Andersson är leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi och miljöterapi. Han arbetar sedan 20 år i egen privat praktik i Lidköping där han även bor. Leif har arbetat med individuell psykoterapi och familjeterapi. Han handleder såväl inom socialtjänst som psykiatri. Har också under många år varit handledare vid olika behandlingsinstitutioner både inom psykiatrin och socialtjänsten. Leif är engagerad i frågan om barn som far illa och att finna metoder för att bedöma och hjälpa barn i svåra livssituationer.

del