Monthly Archives: april 2016

Ladda ner gratis Metafon processanalysblankett (25 st.) – Britt Hellqvist

Metafon processanalysblankett (25 st.)

Metafon är en strukturerad terapimetod där man steg för steg behandlar barn med dysfonologiska problem. Metoden hjälper barnen bli språkligt medvetna.
Metafon processanalysblankett. Med fonemtestet som underlag sammanställer man barnets förenklingsprocesser och får en god överblick över vilka fonematiska förenklingar barnet gör.
Pedagogisk design

del
Ladda ner gratis I skuggan av livet – Helena Källström

I skuggan av livet

Varma vindar mot kinden. Monica ser på den attraktiva mannen bredvid sig. Han är så otroligt vacker. Han fyller henne med ömhet och han fyller henne med sorg. De sitter på bänken vid vattnet, Mälaren som glittrar i solens strålar, Högalidskyrkan i bakgrunden. Monica känner sig lycklig över att hon gick med på att träffa honom idag. Det är en helt otrolig septemberdag, klarblå himmel, strålande solsken, löv som sprakar i alla färger. Lasse verkar så glad över att hon är här idag. Den känslan av lycka är obetalbar.

I skuggan av livet är skriven med syfte att visa och ge en förståelse för hur ett destruktivt förhållande kan se ut ur ett känslomässigt perspektiv: Att leva tillsammans med någon som är beroende och inse sin egen delaktighet i sitt dåliga mående. Att titta på sina egna mönster och inse att allt inte är svartvitt. Att det man tror är kärlek egentligen är manipulation, kontroll och rädsla.

Helena Källström har arbetat mycket med klienter som levt i den typ av förhållanden som brukar kallas medberoende-förhållanden. Det handlar om relationer där den ena parten anpassar sig och låter den andra partens livsval styra.Här delar hon med sig av deras erfarenheter i form av en romandel som visar den destruktiva sidan av att leva med någon som är alkoholist. Andra delen av boken består av fakta och verktyg som kan hjälpa dig att ta dig ur ett medberoende.

Helena är verksam som terapeut, föreläsare och handledare i AWAreness Leadership och som CEO och lärare hos Lifecap AB. Lifecaps device är att hjälpa människor, hjälpa sig själva till ett bättre mående.

del
Ladda ner gratis Vägen genom skolan – ett positivt äventyr. Vision eller möjlighet? – Inger öhlmér

Vägen genom skolan - ett positivt äventyr. Vision eller möjlighet?

Bokens har följande innehåll:
– ”Vardagsliv i förskola, grund- och gymnasieskola” tar dig med in klassrummet och är ett försök att låta dig uppleva vardagen där.
– ”Elever i behov av särskilt stöd” försöker reda ut vad vi egentligen avser eller borde avse när vi talar om elever i behov av särskilt stöd.
– ”Med eleven i centrum – hur vi når det målet” handlar om de krav vi måste ställa och vilka förändringar vi måste genomföra för att en positiv skola inte skall förbli bara en vision utan bli en möjlighet.
– ”Grundläggande pedagogik” och ”Från handlingsplan till konkreta åtgärder” belyser grundläggande pedagogiska åtgärder och en mycket noggrann arbetsmetod, vilka är nödvändiga för att skolan skall bli våra barns/elevers stora möjlighet.
– ”Skolan ett positivt äventyr” innehåller en sammanfattning av författarens slutsatser.

Solveig Laurin och Anne Marie Wedjesjö vid Folke Bernadottehemmet: ”Inger Öhlmér har i denna bok delat med sig av sin långa erfarenhet och av sina kunskaper när det gäller barn och ungdomar med eller utan behov av särskilt stöd. Författaren betonar också vikten av en tydlig analys, både när det gäller skolans uppdrag och den enskilde elevens svårigheter.

Denna bok liksom den tidigare utgivna ”Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag” utgör därför ett mycket användbart instrument både för verksamma pedagoger och för lärarstuderande.”

del
Ladda ner gratis Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness – Jon Kabat-Zinn

Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness

Vi lär oss av allt som omger oss, själva varandet är vår läromästare och det kaos som livet utgör leder oss till utveckling och mognad.

Ur sin omfångsrika bok Full Catastrophe Living har Jon Kabat-Zinn plockat ut hundra korta texter som var och en utgör en lektion i mindfulness. Vare sig du försöker träna ditt tålamod, hantera smärta, handskas med påfrestningar och stress, vill förbättra ditt förhållande, bli fri från destruktiva föreställningar, tankar och handlingsmönster, så kommer dessa enkla tankar att påminna dig om dina inre resurser och om den läkande kraften i mindfulness.

Denna insiktsfulla bok kommer att lära dig att leva i nuet och lära av stunden.

Originaltitel: Letting Everything Become Your Teacher

Översättare: Lars G Larsson


del