månadsarkiv: mars 2016

Ladda ner gratis Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat – Hans-åke Scherp

Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg.För att åstadkomma skolutveckling menar författaren att det är viktigt att… Läs mer »

Ladda ner gratis Flickor, pojkar, individer (SOU 2010:99) : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan –

Runt om i vårt land arbetar ett stort antal människor engagerat för att förbättra skolan. Detta förbättringsarbete handlar exempelvis om att förbättra kvaliteten i skolans undervisning och elevernas kunskaper, eller om att göra skolan till en trygg plats att vistas i för alla elever. En jämställd skola är en skola där både flickor och pojkar… Läs mer »

Ladda ner gratis Frigör barnets potential och din egen : fem egenskaper för ett friare liv – Agnetha Stagling Birgersson

”Små barn, små bekymmer, stora barn stora bekymmer” heter det, men det behöver inte stämma. Föräldraskapet erbjuder fantastiska möjligheter till utveckling och mognad för både barn, ungdomar och vuxna.Denna bok är ett alternativ till alla utifrån-och -in metder som beröm, belöning och bestraffning och korrigering av individens beteende. I boken får du bekanta dig med… Läs mer »

Ladda ner gratis Uppsatsskrivande som projekt – Bengt-Erik Larsson

Uppsatsskrivande som projekt vänder sig till studenter på alla nivåer. För lärare som undervisar, handleder och examinerar studenter är användningen av projektverktyg ett sätt som underlättar för studenterna att klara sina skrivuppgifter inom den tillgängliga tiden. Boken är medvetet komprimerad för att man skall kunna använda den som en snabb och effektiv hjälpreda när skrivarbetet… Läs mer »

Ladda ner gratis TRAS-tips : observation av språk i dagligt samspel – Sidsel Skappel Misund, Aina Nordahl, Gerd Waage

När man ska planera för olika åtgärder på grupp- eller individnivå, är det enkelt att snabbt hitta idéer i TRAS-tips. Färgkodning och svårighetsgrader är desamma som i TRAS och materialen är vanliga.TRAS-tips har översatts från norska och bearbetats för att passa i Sverige av tal- och specialpedagog Christina Helmersen. Hon har även gjort vissa tillägg… Läs mer »

Ladda ner gratis Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning – Sten Arevik, Ove Hartzell

Vilket tänkande kräver undervisningen i olika skolämnen? Hur kan tänkande bli såväl ett mål som ett medel i undervisning?Detta är en bok av lärare och för lärare, med inflätade undervisningsförslag och idéer från de flesta skolstadier. Utgångspunkten är författarnas eget arbete som lärare. De försöker beskriva den ”beprövade erfarenheten”, där didaktikens båda sidor kommer till… Läs mer »