månadsarkiv: mars 2016

Ladda ner gratis YES! 100% inspiration – Elisabeth Wahlin

10 underbara berättelser- om mod, vägval, glädje och drömmar Andra upplagan av den populära boken Yes! som bjuder på personliga berättelser och nu ännu fler inspirerande citat. Om förmågan att aldrig ge upp, att våga känna tillit och vad som kan hända när vi vågar säga JA till de möjligheter som kommer vår väg. Följ… Läs mer »

Ladda ner gratis En tankebok för yrkesläraren – Stefan S. Widqvist

Stefan S Widqvist undervisar vid Yrkeslärarutbildningen och Ingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet. Stefan S Widqvist diskuterar och problematiserar i denna tankebok vårt traditionella sätt att se på teori och praktik. Avsikten är att granska en schablonartad bild av vad teori är och visa på betydelsen av en djupare förståelse av vad vi avser med det praktiska.… Läs mer »

Ladda ner gratis Tv som undervisningsteknologi : exemplet Linköpings tekniska högskola – Lennart Sturesson

De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion.Den här boken försöker förklara varför tv-undervisningen i Linköping har… Läs mer »

Ladda ner gratis ännu tidigare betyg? : Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning? – Anne-Marie Lindgren

Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg – flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de lägsta genomsnitten. En snabbgenomgång av statistiken från storstadsregionerna visar inga tecken… Läs mer »

Ladda ner gratis Att lära av den Andre – Sharon Todd

Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt undervisning i social rättvisa. Författaren förlägger i sin banbrytande genomgång ansvarets grund till vårt komplexa sätt att i vardagen hantera skillnad i pedagogiska sammanhang. Hon bearbetar den spänningsfyllda relationen i tänkandet mellan å ena sidan Emmanuel Levinas, å andra sidan Sigmund Freud,… Läs mer »

Ladda ner gratis Lära engelska på internet – Maria Estling Vannestål

De möjligheter som de digitala medierna ger dagens språklärare är i det närmaste obegränsade. Aldrig förr har det varit så enkelt att ta in världen i klassrummet och låta eleverna använda sig av autentiskt material och delta i verkliga kommunikationssituationer. I Lära engelska på internet presenteras en mängd idéer för hur du utan kostnader och… Läs mer »

Ladda ner gratis Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser – Bengt Sjöström

Uppslagen till denna bok är minst tvåfaldig. För det första skrev jag en liten rapport vid Regionkliniken i Växjö för 10 år sedan, där ?materialet? till stora delar bestod av diagnosen Persona pathologica ? en diagnos jag tidigare stött på när jag sommararbetat vid ett stort mentalsjukhus. Diagnosen saknade precision enligt min egen referensram. Då… Läs mer »