Monthly Archives: mars 2016

Ladda ner gratis Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet – Lisa Aggeborn, Totte Löfström

Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet

Den optimala guiden till att lyckas på universitetet!Nu i reviderad utgåvaDen här boken är en guide till hur du som student, ny som erfaren, lyckas med dina universitets- och högskolestudier. Den är skriven för att hjälpa dig att ta dina poäng, lyckas med antagning, uppsatser, tentor m.m.Boken är späckad med bra och smarta tips på hur du blir skickligare och mer effektiv som student. Målsättningen är att du ska bli ett pluggproffs!Den här boken heter Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet och vi tänkte inleda med att förklara vad vi menar med det. Ett pluggproffs är för oss en student som har förstått hur det fungerar att studera på universitet eller högskola. Ett pluggproffs har lärt sig att vara effektiv. Nyckelordet för ett pluggproffs är alltså detta och är det bara en sak du bör lära dig av den här boken så är det just det: att vara effektiv. Du kommer ständigt att förväntas göra olika tentor, inlämningsuppgifter, seminarier, muntliga presentationer och så vidare, och det är lätt att man lägger ner fel tid på fel saker. Så oavsett om du satsar på att få högsta betyg i alla ämnen eller bara glida igenom och få godkänt i allt kommer den här boken att vara till stor hjälp. Vi vill nämligen lära dig att nå precis så långt som du vill nå!Lisa Aggeborn (född 1986) pluggade i ungefär fem år, mest retorik, men även annat, och började därefter arbeta hos Löfström Retorik där hon nu är delägare. Som student var hon väldigt effektiv och har därför många bra tips om studieteknik – till exempel att plugga lagom hårt, så man får tid över till att fika också! Lisas största passion är att läsa.Totte Löfström (född 1985) har studerat i närmare sju år, i huvudsak ämnet retorik. Sedan några år tillbaka arbetar han som retorikkonsult i det egna företaget Löfström Retorik. Som student sköt han gärna på saker, vilket har gett honom ovärderlig kunskap om hur fattig man är utan studiemedel, men sedermera om hur man tar tag i sig själv och får saker fixade.Tillsammans har de även utgivit Ordet är ditt vardagretorik för alla (2012).

del
Ladda ner gratis YES! 100% inspiration – Elisabeth Wahlin

YES! 100% inspiration

10 underbara berättelser- om mod, vägval, glädje och drömmar

Andra upplagan av den populära boken Yes! som bjuder på personliga berättelser och nu ännu fler inspirerande citat. Om förmågan att aldrig ge upp, att våga känna tillit och vad som kan hända när vi vågar säga JA till de möjligheter som kommer vår väg.

Följ med Arne, när han förverkligar sin dröm och Maria, som äntligen kliver fram och vågar ta plats. Möt också Pelle, i jakten på ett förlorat syskon och Bodil, när en plötslig sjukdom utmanar henne och läs om Helena, som till slut gör det hon är ämnad för. Samt fler andra underbara berättelser.

Att få ta del av en annan människas berättelse är en stor gåva. Där kan vi känna igen oss, bli berörda och få den kraft vi ibland behöver för våra vidare val i livet. Rätt historia i rätt ögonblick kan bli starten på något helt nytt och alldeles underbart.

”Missa inte denna diamant med klarögda, värmande och stärkande berättelser om personer som kunde varit du och jag. En bok som ger livskraft och får oss att blomma upp på nytt!”  Annika Dopping, TV-producent, programledare

”Elisabeth har fått människor att dela med sig av det viktigaste vi har i livet – Livet självt! Det är skilda berättelser med ett gemensamt – de skapar Lust! Lust att läsa vidare och Lust att bli en människa som säger- Yes!” Katarina Hultling, journalist, moderator, föreläsare

”Härliga och lättlästa berättelser, där många av oss kan känna igen sig. Den berör, ger kraft och hjälper oss att bli mer medvetna om våra val i livet.” Lou Rossling, föreläsare, författare och pedagog


del
Ladda ner gratis En tankebok för yrkesläraren – Stefan S. Widqvist

En tankebok för yrkesläraren

Stefan S Widqvist undervisar vid Yrkeslärarutbildningen och Ingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet. Stefan S Widqvist diskuterar och problematiserar i denna tankebok vårt traditionella sätt att se på teori och praktik. Avsikten är att granska en schablonartad bild av vad teori är och visa på betydelsen av en djupare förståelse av vad vi avser med det praktiska. Författaren menar att all kunskap i grunden är praktisk och det vi åtskilt i teoretiskt och praktiskt i handling formas till en enhet. Begreppet yrkesdidaktik relateras till den didaktiska traditionen och Widqvist ställer frågan, om man lär sig ett yrke genom att arbeta och vad som försvårar ett lärande i arbetet? Vad kan man lära i skolan och vad kan man lära i verksamheten? Detta problematiseras i denna tankebok.

del
Ladda ner gratis Tv som undervisningsteknologi : exemplet Linköpings tekniska högskola – Lennart Sturesson

Tv som undervisningsteknologi : exemplet Linköpings tekniska högskola

De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion.Den här boken försöker förklara varför tv-undervisningen i Linköping har varit en frustrerande upplevelse för såväl UR som högskolan. För att förstå det snabba förloppet från planering till avveckling måste vi ta hänsyn till såväl strukturella förhållanden som olika aktörers intressen och agerande. Olika aktörer hade olika tolkningar av hur tv skulle användas i undervisningen och det innebar att den första tolkningen, att tv var ett föreläsningsmedium, ersattes av tolkningen att tv var ett medium för undervisningsteknologi och till sist tolkningen att tv var ett pedagogiskt hjälpmedel som andra.Lennart Sturesson skildrar planeringen, införandet och de förändrade tolkningarna av tv-undervisningen i Linköping och tar avstamp i tidsandan i slutet av 1960-talet.

del
Ladda ner gratis ADHD hos barn och vuxna – Glennie Marie Almer, Marie Mandel Sneum

ADHD hos barn och vuxna

Via media känner vi alla till de hyperaktiva, oroliga och okoncentrerade barn som vi i Norden länge kallat DAMP-barn. Numera får de diagnosen ADHD, dvs Attention Deficit Hyperactivity Disorder, enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM. På senare år har man börjat inse att denna störning inte alltid ”växer bort”, utan hos många följer med upp i vuxen ålder, men med en lite annorlunda symtombild.AHDH hos barn och vuxna är en sammanställning över internationell forskning på området, och ger en översiktlig beskrivning av likheter och skillnader i symtom och beteende hos barn och vuxna med diagnosen ADHD. Den redovisar forskning rörande genetiska och miljömässiga orsaker, skillnader mellan pojkar och flickor, samt olika typer av behandling.Boken vänder sig i första hand till studenter och yrkesverksamma inom neuropsykologi/neuropsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, eller allmänpsykiatri, men är också värdefull för psykologer, pedagoger och lärare och andra yrkesgrupper som möter personer med neuropsykiatriska diagnoser.

del
Ladda ner gratis ännu tidigare betyg? : Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning? – Anne-Marie Lindgren

ännu tidigare betyg? : Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning?

Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg – flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de lägsta genomsnitten.

En snabbgenomgång av statistiken från storstadsregionerna visar inga tecken på minskande skillnader mellan skolor i privilegierade respektive underprivilegierade områden; skillnaderna är fortsatt mycket stora med vissa indikationer på att de ökar. Betyg ännu tidigare i grundskolan är ingen lösning på dessa problem.

Det skriver Anne-Marie Lindgren, tidigare utredningschef på Arbetarrörelsens Tankesmedja, i en ny rapport Ännu tidigare betyg?.

del
Ladda ner gratis Att lära av den Andre – Sharon Todd

Att lära av den Andre

Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt undervisning i social rättvisa. Författaren förlägger i sin banbrytande genomgång ansvarets grund till vårt komplexa sätt att i vardagen hantera skillnad i pedagogiska sammanhang. Hon bearbetar den spänningsfyllda relationen i tänkandet mellan å ena sidan Emmanuel Levinas, å andra sidan Sigmund Freud, Melanie Klein, Judith Butler, Cornelius Castoriadis och andra. Hon ifrågasätter föreställningen att kunskap om den andre är svaret på ansvarsfrågan och menar i stället att ansvarets rötter finns i ett lärande av den andre. Författaren fokuserar i tur och ordning på empati, kärlek, skuld och lyssnande för att belysa den komplexa karaktären hos detta, att lära av skillnad och för att sondera var förutsättningarna för etiska möjligheter är att söka. Boken vänder sig till studenter på lärar- och psykologutbildning samt fristående kurser i pedagogik, psykologi och filosofi. ”Boken innehåller många originella insikter i den pedagogiska relationens etiska karaktär. Todd demonstrerar en suverän behärskning av det komplicerade material som hon använder för att utveckla sitt resonemang. Hon åstadkommer en perfekt balans mellan teoretiska och filosofiska argument och praktiska frågor.” Gert J.J. Biesta, gästprofessor vid Örebro universitet och författare till boken Bortom lärandet, Studentlitteratur 2006

del
  • Personlighetspsykologi – Preben BertelsenLadda ner bok Personlighetspsykologi – Preben Bertelsen Vad menas med personlighet och vad är personlighetspsykologi? Varför är den ene känslig, estetiskt sinnad och sentimental medan den andre är praktiskt lagd och helt osentimental? Varför […]
  • Frigörelse – Norberto KeppeLadda ner bok Frigörelse – Norberto Keppe Är neurosens orsak detsamma som problem med libido (Freud), en fråga om avund (M. Klein), mindervärdeskomplex (Adler) eller brist på ansvar (Frankl)? Norberto Keppe sätter teomanin ? […]
  • Hyllning till Freud – Hilda DoolittleLadda ner bok Hyllning till Freud – Hilda Doolittle I början av 1930-talet sökte författaren Hilda Doolittle, mer känd som H.D., upp Sigmund Freud och gick i psykoanalys hos honom i Wien. Hennes bok om upplevelserna på Freuds mottagning, […]
  • Pedagogisk Psykologi –Ladda ner bok Pedagogisk Psykologi – Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation,men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt […]

Ladda ner gratis Lära engelska på internet – Maria Estling Vannestål

Lära engelska på internet

De möjligheter som de digitala medierna ger dagens språklärare är i det närmaste obegränsade. Aldrig förr har det varit så enkelt att ta in världen i klassrummet och låta eleverna använda sig av autentiskt material och delta i verkliga kommunikationssituationer. I Lära engelska på internet presenteras en mängd idéer för hur du utan kostnader och med enkel teknik – vanliga datorer och internet – kan göra undervisningen mer varierad, individanpassad och verklighetsanknuten. Den behandlar färdiga språkövningar på internet, en mängd webbsidor från t.ex. myndigheter, organisationer och företag som kan utnyttjas för språkträning, nätbaserad kommunikation, referensverktyg på internet samt skapande och publicering med hjälp av datorn. Boken ger dig möjlighet att med hjälp av internet arbeta med olika didaktiska frågor så att du i din undervisning kan stödja och stimulera elevernas språkutveckling. Länkar och övningar finns på bokens webbplats, www.studentlitteratur.se/laraengelskapainternet Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare i språk, framförallt i engelska, i grundskola och gymnasium.

del
Ladda ner gratis Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser – Bengt Sjöström

Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser

Uppslagen till denna bok är minst tvåfaldig. För det första skrev jag en liten rapport vid Regionkliniken i Växjö för 10 år sedan, där ?materialet? till stora delar bestod av diagnosen Persona pathologica ? en diagnos jag tidigare stött på när jag sommararbetat vid ett stort mentalsjukhus. Diagnosen saknade precision enligt min egen referensram. Då de patienter jag undersökte i Växjö ofta hade missbruk som andradiagnos. Det villsäga, patienterna jag studerade hade en dubbeldiagnos, som visade sig vara mera regel än undantag.

När jag började med psykiatristudier 1967 debatterades ?persona pathologica? intensivt i populär- och fackpress, men då under diagnosens kritiserade ordform: psykopati. Jag har nu retrospektivt kunnat konstatera att varje tid har haft sitt ?topic? i psykiatrin. Jag debuterade när psykopatidiagnosen debatterades. Senare kom ?borderline personality state? att bli diskuterat i fackpress och kanske framför allt blev den en container dit man skickade patienter som vägrade uppträda såsom läroböckerna föreslog. Exemplen på historiska debatter i psykiatrin kan göras oändlig. Överhuvudtaget har jag genom åren kunnat konstatera att patienter är oförskämda nog att uppträda eller visa upp en symptomflora som alls inte stämmer med läroböckernas idealpatienter. Jag har tagit detta ad notam och skrivit denna bok utifrån många olika perspektiv, det vill säga såsom diagnosen psykopati historiskt gestaltat sig. Detta har inte hindrat mig att försöka göra en uppsummering där jag presenterar ett symptomschema i slutkapitlet och detta försök bär jag själv ansvaret för.

Ur Inledningen.

del