månadsarkiv: januari 2016

Ladda ner gratis Introduktion till pedagogik – Lennart Svensson

Vi har alla en uppfattning om vad pedagogik kan vara efter åratal i skolan. I detta fall talar vi om pedagogik som praktik. Men vad är då pedagogik som akademiskt ämne, som kunskapsområde?Som hjälp till att förstå ursprunget till dessa två innebörder, tar författaren oss tillbaka till pedagogikens barndom. Beskrivningen är intressant, klargörande och –… Läs mer »

Ladda ner gratis Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet – Håkan Sandberg

Sjuksköterskans samtal ger en bild av den mest relevanta kunskapen om kommunikation som samtal inom sjuksköterskans många olika verksamhetsområden. Boken är en kunskapsöversikt både över forskning och samtalsmodeller i dessa sammanhang. Samtidigt ger den nya grundläggande perspektiv på hur samtal kan beskrivas, analyseras och utvecklas. Boken lämpar sig väl som lärobok genom hela sjuksköterskeutbildningen samt… Läs mer »

Ladda ner gratis Aspergers syndrom – och sedan? – Gunilla Gerland

Gunilla Gerland har på ett fåtal sidor lyckats få med det viktigaste som en ung människa med Aspergers syndrom behöver veta om sitt funktionshinder. Av största vikt är att såväl styrkor som svårigheter beskrivs.Boken tar också upp för unga människor näraliggande områden som parbildning, barn, arbete, boende och körkort. Gunilla Gerland ger konkreta och väl… Läs mer »

Ladda ner gratis Dina sanningar – Markus Fernlund

Har du någon gång stannat upp och funderat över dagarna som går och livet som bara händer? Har du någon gång suckat och tänkt “ska det vara så här”?Hur kan dagar fyllda av glädje och positiva möten med andra människor plötsligt förändras på grund av en långsam kassakö eller ett utdraget möte som innebär att… Läs mer »

Ladda ner gratis Suicidalitetens språk – Jan Beskow, Astrid Palm Beskow, Anna Ehnvall

De senaste decennierna har man försökt förstå hur den suicidala människan själv känner, tänker och formar sitt eget språk, suicidalitetens språk. Detta ändrar förutsättningarna för suicidprevention. Den suicidala personen bör mötas direkt med full respekt, i en samvaro som präglas av öppenhet och genomskinlighet. Detta hävdar Jan Beskow, psykiater och suicidforskare, och de kognitiva psykoterapeuterna… Läs mer »

Ladda ner gratis Teknik – Retorik – Kritik : om IT-bubblan och datoriseringen av den svenska skolan – Thomas Karlsohn

Här skildras den svenska IT-bubblan och dess inverkan på skolan ur ett idéhistoriskt perspektiv. Med IT-bubblan avses den teknikspridning, idébildning och häftiga ekonomiska utveckling som präglade Sverige under 1990-talets andra hälft. Starkt laddade IT-positiva idéer vann hegemoni i stora delar av samhället och under några års tid befann sig också skolan på insidan av bubblan.… Läs mer »

Ladda ner gratis Meningen med hela skiten – Nina åkestam

Om framgång, karriär och livets mening En fredag i november, några månader före sin 25-årsdag, vaknar copywritern Nina med två guldstatyetter hemma i sovrummet. Reklambyrån hon sitter i ledningsgruppen för har på en stor gala kvällen före sopat banan med konkurrenterna och Nina har i högsta grad bidragit till succén. Ett år senare står hon… Läs mer »

Ladda ner gratis Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken – studiehandledning – Veronika Mac-Donald, Linda Lidgren

Låt språket bära är ett beprövad metodbok som ger lärare de verktyg som behövs för genrepedagogisk arbete. Studiehandledningen är ett komplement till huvudboken som ger stöd till arbetslag och skolor. Boken är upplagt som en studiekurs med ett inledande kapitel om genre i stort för att sedan gå in på olika genrer.Alla kapitel följer en… Läs mer »