Monthly Archives: januari 2016

Ladda ner gratis Motiverande samtal – MI : en praktisk handledning – David B. Rosengren

Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning

Motiverande samtal – MI – har blivit en metod med mycket brett användningsområde inom både frisk- och sjukvård, socialtjänst och missbruksvård, samt inom skola och utbildningsväsen, där strävan är att få klienten att ändra sitt beteende. Efterfrågan på utbildning i MI är stor, och utbildning krävs för att rätt förstå och använda metoden, som annars riskerar att förvanskas.

Ur förordet av W.R. Miller och S. Rollnick, metodens grundare.

Många av de böcker som skrivits om MI beskriver metoden, men innehåller inga praktiska övningar. I denna bok beskrivs grunderna och stegen i MI, och här finns gott om fallexempel från olika tillämpningsområden. Boken innehåller en mängd välutformade övningar, både för egna studier, övning i grupp samt med klienter.

Motiverande samtal – MI. En praktisk handledning är lämplig som grundbok i MI för alla som arbetar med beteendeförändring, t.ex. i socialtjänst, kriminalvård, hälso- och sjukvård, och studenter inom dessa verksamhetsområden.

del
Ladda ner gratis Det är aldrig kört! 4 – Kristina Reftel

Det är aldrig kört! 4

10 nya, inspirerande berättelser och ytterligare 10 tänkvärda citat. Här hittar du bland annat berättelsen om den återvändande missionären, konstnären som lärde sig sitt livs viktigaste läxa och femhundrakronorsföreläsningen.

”Själen skulle sakna regnbåge om inga tårar fanns.”
John Vance Cheney

del
Ladda ner gratis närvarohur – Astrid Westfeldt Corneman

närvarohur

Astrid Westfeldt Corneman har under många år arbetat med att finna sätt att uppmärksamma och uppnå närvaro. I denna bok presenterar hon sitt arbete under åren. Hennes förhoppning är att texten ska öppna upp för diskussioner, reflektioner och resonemang som kan hjälpa oss att utvecklas vidare tillsammans.

Behovet av närvaro ökar då vi lever i ett hisnande tempo. Den moderna teknologin har bidragit till att tempot ständigt ökar. Konkurrensen ökar om jobben, kunderna, vännerna, partners och våra barns intressen. Vi behöver utveckla vår kommunikation och hitta tekniker för att hantera denna verklighet och att inte tappa bort våra känslor, tankar och upplevelser i detta högvarv. Människan är en överlevare. Vi har hela tiden hittat nya vägar för att överleva. I dessa delar av världen har vi förmånen att kunna önska oss mer. Vi behöver inte nöja oss med att bara överleva. Överlevnadsstrategierna i vårt samhälle handlar ofta om målstyrning, utbildning, handlingsplaner, strukturer, teknikstöd etc. Parallellt med detta behöver vi utveckla vår förmåga att fånga upplevelsen och våra känslor i varje stund. Vara närvarande i vår upplevelse. När upplevelsen motsvarar min förväntan skapas harmoni, tillfredsställelse och förutsättning för att uppleva lycka.

Bokens första del handlar om närvaro och förväntningar. I den andra delen får du konkreta verktyg och övningar som du antingen kan jobba med, alternativt ger de dig en stunds avkopplande läsning. I bokens sista del får du exempel på konkreta handlingar och reflektioner kring närvaro.

del
Ladda ner gratis Vägen tillbaka till framtiden – Pia J. Stengard

Vägen tillbaka till framtiden

Hur ska vi kunna hitta vägen till alla de positiva känslor och egenskaper som vi alla bär på, så att vi kan lära oss att leva i samklang med dem, utan att det för den sakens skull ska ta en halv livstid att lära sig det?

De svar jag har stött på hittills i alla de böcker jag har läst, är ofta både luddiga och invecklade. Vägen dit verkar bestå en uppsjö av övningar och kurser, för att inte tala om timmar av meditation – helst varje dag. De flesta av oss har nog hunnit tröttna på alltihop innan vi ens har kommit halvvägs.

Ska det verkligen vara så invecklat att leva?

Det är inte vad jag tror och efter år av att ha studerat mycket av den litteratur som finns i ämnet och alla de samlade erfarenheter jag själv har efter 50 år här på jorden, har jag kommit fram till att det är enkelt. Mycket, mycket enklare än vad vi någonsin skulle kunna tro!

VÄGEN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

De flesta av oss vet, någonstans inom oss, att det sätt som vi lever på nu och på det sätt som vi mer eller mindre ”skövlar” vår jord för att tillfredsställa oss själva, våra egon och vårt habegär, inte kan leda till någonting gott. Vi måste titta i backspegeln och återknyta till det sätt som det är meningen att vi ska leva här och nu – med ansvar och i harmoni med allt och alla.

Därmed inte sagt att vi ska lämna det samhälle som vi har byggt upp och återgå till ett liv som levdes för tiotusentals år sedan eller göra oss av med allt vi äger och har eller för den skull önska oss mer. Vad vi behöver göra är att gå tillbaka och lära oss på nytt, det vill säga att komma ihåg att vi alla är beroende av varandra och att om vi skadar varandra eller utnyttjar vår jords gåvor utan att vi behöver det och på ett oförsvarligt sätt, så kommer vi att förstöra vår enda källa till liv. Vi förgör oss med andra ord själva och allt som kommer att återstå är en skövlad värld som inte längre kan ge oss det vi behöver för att upprätthålla våra och allt annat liv som vi är beroende av. Liknelsen med en svärm av gräshoppor som skövlar allt i sin väg är slående. De far fram över jorden utan en tanke på morgondagen. Precis som vi, blir de fartblinda och det enda som gäller är att göra anspråk på det som ligger framför, alltid framför…

Vägen tillbaka är vår gemensamma väg tillbaka till framtiden som rymmer oändliga möjligheter, för den enskilde och för oss alla.Jag menar också verkligen oändliga möjligheter, det vill säga allt det som du någonsin skulle kunna drömma om, skulle vilja ha och uppleva och skulle vilja känna och åstadkomma. Allt detta kan du både få och göra och vägen dit är inte alls så svår och komplicerad som vi tror eller så svår och oåtkomlig som våra religioner och mycket av den andliga rörelsen vill få det till.

Det är tre steg.

Tre små, små steg som, om du tar dem, för alltid kommer att förändra ditt liv till ett liv som du hittills knappt ens har vågat drömma om. Ett liv fyllt av gemenskap, glädje, tacksamhet, sanning, skönhet, tillit, harmoni, balans, frid, vördnad och kärlek. Ett liv i överflöd som innefattar allt det du någonsin kan tänka dig, oavsett vilken typ av överflöd och rikedom det är du drömmer om.Allt du behöver göra är att:

Minnas och känna igen – dig självÅterskapa och förnya – dig självBekräfta och vörda – allt liv

del
Ladda ner gratis Identitet – Människans gåtfulla porträtt – Jonas Stier

Identitet - Människans gåtfulla porträtt

Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart och mångtydigt. På ett levande sätt blottlägger och problematiserar ”Identitet – människans gåtfulla porträtt” den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning och konkreta exempel introduceras en analytisk verktygslåda för studiet av identitet. Utifrån denna verktygslåda diskuteras sedan identitetsproblematiken hos adopterade, andragenerationsinvandrare, missbrukare, psykopater, äldre med flera. Boken vänder sig framförallt till universitetsstuderande på a- och b-nivåerna inom ämnena pedagogik, sociologi, socialpsykologi, psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap samt på lärar- och socionomutbildningarna.

del
Ladda ner gratis Familjesagan Geometri – Elena Soubbota åsberg

Familjesagan Geometri

Elena S. Åsberg arbetar som förskollärare i Västerås. Hon har en lång och mycket rik lärarerfarenhet som pedagog i förskola och på lågstadium från det ryska skolsystemet. I sin lärarutbildning har Elena inriktning matematik och inriktning specialpedagogik. Under sin tidigare yrkespraktik har hon arbetat som pedagogisk ledare på lågstadiet, vilket också har innefattat att utforma kursprogram samt att förnya pedagogiska och didaktiska metoder. Så sent som i juni 2009 tilldelades Elena Västerås kommuns pedagogiska pris bl.a. för sitt arbete med matematik för de små förskolebarnen. Allt det här sammantaget återspeglas i ?Familjesagan Geometri?, där enkla geometriska former samsas med handfasta praktiska tillämpningar. Barn kan faktiskt förstå och ta till sig de mest invecklade saker bara det hela presenteras på ett stimulerande sätt i sagor, sånger, lek och spel. Övningarna i läromedlet är många och skiftande, och de stöder pedagogen med sina olika förslag och inspirerande idéer. Utbildningsmaterialet passar såväl på förskola som i förskoleklass och kräver inga speciella förkunskaper. Vidare behandlas på ett naturligt och integrerat sätt de viktigaste sociala mönstren med familjebildning, könsroller och konflikthantering. Även tankar om naturens roll och hållbar utveckling tas upp i berättelserna.

del
Ladda ner gratis Det matematiska barnet – Lie Reikerås, Elin Kirsti, Ida Heiberg Solem

Det matematiska barnet

Med Lärare Lär-böckerna vill vi inspirera, väcka debatt och föra ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande. Serien är främst avsedd för lärares förkovran och vidareutbildning, men flera titlar passar också som kurslitteratur inom grundutbildningen för lärare.

del
Ladda ner gratis Harmonisk rikedom : attrahera det liv du alltid drömt om – James A Ray

Harmonisk rikedom : attrahera det liv du alltid drömt om

För att vi ska bli nöjda och lyckliga måste det råda balans i och mellan vårt arbete, familjelivet, hälsan och vår andlighet. Eller hur? Absolut inte, menar Balans har blivit ett riktigt slagord nuförtiden. För James Arthur Ray, en av de medverkande i multimediafenomenet The Secret Hemligheten. Han hävdar istället att verklig lycka och verklig rikedom kommer till oss när vi finner harmoni inom alla delar av vårt liv. Där det råder balans, finns det ingen energi; ingenting händer, skriver han.Men när alla delar rör sig tillsammans i full harmoni, som instrumenten i en orkester, når lyckan, välståndet och framgångarna nya och oanade höjder.

del
Ladda ner gratis Från jag till vi : grupputveckling i förskola och skola – Gunilla Guvå

Från jag till vi : grupputveckling i förskola och skola

ATT SKAPA ETT BRA GRUPPKLIMAT
är grunden för att alla barn ska komma till sin rätt och kunna utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Detta är också grunden för att barnen ska kunna utvecklas utifrån sina olika förutsättningar, vilket är viktigt för att barn ska kunna integreras och även inkluderas i en förskola och skola för alla.

Här får du ta del av ett arbetssätt där pedagogen som gruppens ledare, utgår från såväl ett individ- som ett grupperspektiv. Hur de olika barnen förhåller sig till sin ledare och övriga barn utgör grunden för en analys av hur gruppen ska ledas och hur varje enskilt barn ska nås och bli en i gruppen. Beställ ditt exemplar idag!

del