månadsarkiv: januari 2016

Ladda ner gratis Motiverande samtal – MI : en praktisk handledning – David B. Rosengren

Motiverande samtal – MI – har blivit en metod med mycket brett användningsområde inom både frisk- och sjukvård, socialtjänst och missbruksvård, samt inom skola och utbildningsväsen, där strävan är att få klienten att ändra sitt beteende. Efterfrågan på utbildning i MI är stor, och utbildning krävs för att rätt förstå och använda metoden, som annars… Läs mer »

Ladda ner gratis Det är aldrig kört! 4 – Kristina Reftel

10 nya, inspirerande berättelser och ytterligare 10 tänkvärda citat. Här hittar du bland annat berättelsen om den återvändande missionären, konstnären som lärde sig sitt livs viktigaste läxa och femhundrakronorsföreläsningen. ”Själen skulle sakna regnbåge om inga tårar fanns.” John Vance Cheney

Ladda ner gratis närvarohur – Astrid Westfeldt Corneman

Astrid Westfeldt Corneman har under många år arbetat med att finna sätt att uppmärksamma och uppnå närvaro. I denna bok presenterar hon sitt arbete under åren. Hennes förhoppning är att texten ska öppna upp för diskussioner, reflektioner och resonemang som kan hjälpa oss att utvecklas vidare tillsammans. Behovet av närvaro ökar då vi lever i… Läs mer »

Ladda ner gratis Identitet – Människans gåtfulla porträtt – Jonas Stier

Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart och mångtydigt. På ett levande sätt blottlägger och problematiserar ”Identitet – människans gåtfulla porträtt” den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning och konkreta exempel introduceras en analytisk verktygslåda för studiet av identitet. Utifrån denna verktygslåda diskuteras sedan identitetsproblematiken hos adopterade,… Läs mer »

Ladda ner gratis Familjesagan Geometri – Elena Soubbota åsberg

Elena S. Åsberg arbetar som förskollärare i Västerås. Hon har en lång och mycket rik lärarerfarenhet som pedagog i förskola och på lågstadium från det ryska skolsystemet. I sin lärarutbildning har Elena inriktning matematik och inriktning specialpedagogik. Under sin tidigare yrkespraktik har hon arbetat som pedagogisk ledare på lågstadiet, vilket också har innefattat att utforma… Läs mer »