månadsarkiv: december 2015

Ladda ner gratis Härma en tupp – Gunlög Rosén

Nu kan du fylla på repertoaren av roliga lekar! I Härma en tupp hittar du enkla och skojiga lekar som inte kräver mycket förberedelse. Det är bara ”snälla lekar”, lekar utan utslagning , som stärker självkänslan och samhörigheten i gruppen! I del 1 finner du lekar för små barn. Här finns kontaktskapande lekar och lekar… Läs mer »

Ladda ner gratis Om livet före döden –

Om livet före döden är en tankebok som diskuterar vad som faktiskt är viktigt i livet. Utifrån sina erfarenheter som terapeut, möten med många människor på olika nivåer inom arbetslivet och inte minst mycket personliga erfarenheter, diskuterar författaren hur vi hanterar våra liv. Hon menar att vi kanske måste börja tänka om, lära oss ta… Läs mer »

Ladda ner gratis Rektorns nya kläder : om maktmissbruk och dubbla agendor i dagens Sverige – Paula Liukkonen

Detta är en berättelse om hur en kunskapsorganisation fungerar i praktiken i dagens offentliga sektor. Företagsekonomiska institutionen, Feken, på Stockholms universitets största institution, sattes år 2004 under tvångsförvaltning. Vad var orsaken? Fungerade institutionen dåligt? Hade det förekommit oegentligheter? Vilka var de inblandade? Beskrivningen av händelseförloppet på Stockholms universitet visar en förändring styrd av hemliga agendor,… Läs mer »

Ladda ner gratis Bygga skolor för fler : den fysiska närmiljöns betydelse för barn med koncentrationssvårigheter – Catrin Tufvesson, Joel Tufvesson

Elevers funktionsnedsättningar går inte att bygga bort, men genom att tillrättalägga den fysiska lärmiljön i skolan är mycket vunnet. Det framgår av den här boken som innehåller resultaten från fyra års forskning av hur skolans fysiska lärmiljö påverkar koncentrationsförmågan hos barn med ADHD, autism och Downs syndrom. I sex olika klassrum visas hur de faktiska… Läs mer »

Ladda ner gratis Entré Lärarwebb Individlicens 12 mån – Ylva Svensson

Entré Lärarwebb innehåller den digitala lärarhandledningen med en inledande sida om varje genre och instruktion för läraren till varje sida i Elevboken. Här finns också ett bildspel med Elevboken uppdelad genrevis för att kunna projicera vid genomgång samt pdf:er med extraövningar.  Enligt cirkelmodellen bygger man vid genomgångarna först upp kunskap genom att ta reda på vad eleverna… Läs mer »

Ladda ner gratis Nya lösningar mot mobbning – Sue Young

Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det, enligt all forskning, alldeles för lite för att sätta stopp för mobbningen. Nya lösningar mot mobbning tillhandahåller… Läs mer »