Monthly Archives: december 2015

Ladda ner gratis Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar – Guy Diamond, Gary Diamond, Suzanne Levy

Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar

Med den unika betoningen av deprimerade ungdomars behov av både närhet och självständighet visar den här boken familjeterapeuter hur man i terapirummet kan skapa korrektiva anknytningsupplevelser, där ungdomarna söker, och föräldrarna erbjuder, kärlek och stöd.I fokus för den anknytningsbaserade familjeterapin (ABFT) står kvaliteten på relationerna mellan familjens medlemmar. Enligt de inter­personella teorier, som ligger till grund för modellen, kan denna påverka förloppet vid nedstämdhet och självmordsfunderingar hos tonåringar i både positiv och negativ riktning. ABFT strävar efter att reparera skadade relationer och åter bygga upp ett känslomässigt skyddande, trygghetsbaserat förhållande ­mellan barn och föräldrar.ABFT-modellen fokuserar på känslor och trauman. Metoden är ­process- och upplevelseorienterad. Den erbjuder struktur, mål och vägkarta för terapin. Behandlingen fokuserar inledningsvis på att ­reparera eller förstärka anknytningen, och går senare över till att ­stödja tonåringens självständighetsprocess.Bokens kapitel integrerar empirisk forskning med klinisk vägledning. Teorin belyses av illustrativa vinjetter och en fallbeskrivning.Den svenska översättningen är efterlängtad och fyller ett stort behov. ­Guy S Diamonds, Gary M Diamonds och Suzanne A Levys bok Anknytnings­baserad familjeterapi kommer att bli en viktig lärobok och den ­kommer att inspirera till att utveckla flera specifika tillämpningar av­ anknytnings­teori och psykoterapi. ?Ur Magnus Ringborgs förord

del
Ladda ner gratis Massagesagor för de minsta – Sara Wikander

Massagesagor för de minsta

Boken innehåller korta berättelser med enkla massagerörelser som passar de allra yngsta. Allt fler föräldrar uppskattar den stund av närhet massagen kan ge, och på förskolor och skolor har man länge sett massagens positiva effekter på både hälsa och psyke. Boken riktar sig till barn i två- till fyraårsåldern och innehåller ett tiotal korta sagor om katterna Tiger och Tusse. Varje uppslag är försett med färgglada illustrationer för barnet att titta på medan det blir masserat.
Antalet massagegrepp är begränsat, vilket innebär att greppen upprepas och gör det lättare för nybörjaren att använda boken. De stora greppen berör hela ryggen och känns lugna och behagliga för det lilla barnet. De är dessutom så enkla att barnet med fördel själv kan få pröva på att massera ett syskon eller en kompis!

del
Ladda ner gratis Anmärkningsvärt om… ledarskapet i skolan – Barbro Anderberg, Lars Flodin, Hans Jansson, Tomas Johansson, Lotta Kårlind, Sven Magnusson, Elsa Mattia, Thomas Sewerin, Gunilla. O. Wahlström

Anmärkningsvärt om... ledarskapet i skolan

Rektorsrollen är ett av de mest utmanande ledaruppdrag man kan ta på sig. Det beskrivs ofta som oerhört betydelsefullt för svensk samhällsutveckling. Den här boken tar upp förhållanden kring dagens svenska skolledarskap. En rad frågor är aktuella: Vad är kärnan i skolledarskapet? Har svensk skola det ledarskap som krävs? Får dagens skolledare de förutsättningar som de behöver för att svara upp mot kraven? Hur har samhällsförändringar och skolreformer förändrat förutsättningarna? Hur ska vi säkra återväxten av goda skolledare framöver?Bokens författare har gedigen erfarenhet av ledarskapet i skolan och de bidrar alla utifrån sina egna utgångspunkter:Barbro AnderbergLars FlodinHans JanssonTomas JohanssonLotta KårlindSven MagnussonElsa MattiaThomas SewerinGunilla O Wahlström

del
Ladda ner gratis En värld av möjligheter : praktiska råd för internationella samarbeten och utbyten i skolan – Ann-Kristin Jonsson

En värld av möjligheter : praktiska råd för internationella samarbeten och utbyten i skolan

Hur kan det internationella perspektivet integreras i skolans dagliga arbete? Hur gör man för att planera, förankra och finansiera samarbeten och utbyten? Vilka elever ska få följa med och hur kommunicerar man med hemmet? Vad gäller frågor om säkerhet? Hur ska man hantera kulturkrockar ? och kulturchocker?

En värld av möjligheter är en handbok för att stärka det internationella perspektivet i skolan. Genom exempel, målande beskrivningar och praktiska råd syftar boken till att inspirera fler att prioritera detta område.

Boken riktar sig i första hand till pedagoger och skolledare i förskola, grundskola och gymnasieskola. Men den vänder sig även till politiker och tjänstemän med ansvar för skola och utbildning. …

del
Ladda ner gratis Panik i skolpolitik – John Steinberg

Panik i skolpolitik

Det finns en annan väg till kvalitet och resultatförbättringar i den svenska skolan än ständiga kontroller, flera projekt och flera beslut uppifrån. I denna debattbok säger John Steinberg ifrån. boken riktar sig i första hand till skolpolitiker lokalt och nationellt, men har ett starkt budskap till alla som arbetar inom skolan eller som debatterar skolans utveckling. Rätt diagnos – det finns problem i den svenska skolan – har lett till fel åtgärdsprogram som i motsats till sin intention tar bort fokus ifrån kvalitetsförbättringar. Den som sätter ner foten via denna bok heter John Steinberg, fil dr i pedagogik och en flitig författare, skoldebattör och lärarfortbildare.

del
Ladda ner gratis Från Barn till Vuxen –

Från Barn till Vuxen

Mario Montessori Jr ger här en bild av sin mor, Maria Montessori, i rollen som feministpionjär. Han skildrar också hennes tro på människans utveckling som en ständigt pågående process och tankar om det psykologiska värdet av skolarbetet. Utbildning ses här som en viktig del både för den personliga utvecklingen och individens relation till omvärlden. Författaren visar på den relevans detta synsätt har även i dagens föränderliga värld. Mario Montessori Jr var en tid vice ordförande i det internationella psykoanalytiska förbundet, vilket gör hans jämförelse mellan den moderna psykologin och montessoripedagogiken extra intressant.
Camilla Carlberg

Orig:s titel: Education for human development.
Övers. fr. eng. av Svante Hansson. Reg. Medelstor stil.

del
Ladda ner gratis Att leda lärares lärande – Dylan Wiliam

Att leda lärares lärande

Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande  formativ bedömning för skolledare vänder sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra sin praktik. Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker på din skola är det mest effektfulla du kan göra för att påverka elevers lärande. Dylan Wiliam beskriver hur införandet av formativ bedömning på skolor bevisat förbättrar elevresultat och effektiviserar undervisningen.

Att leda lärares lärande formativ bedömning för skolledare beskriver även hur framstegen efter införandet av formativ bedömning sedan kan utvärderas och bedömas. Dylan Wiliam har tillsammans med Siobhán Leahy även skrivit boken Handbok för formativ bedömning. 


del
Ladda ner gratis Bilder för språkundervisningen –

Bilder för språkundervisningen

Bilder för språkundervisningen 

Bra bilder engagerar och motiverar elever att uttrycka sig och lyssna till andra. I Bilder för språkundervisningen finns foton och illustrationer som inspirerar eleverna till kreativa övningar i tal och skrift.

Materialet består av en lärarhandledning och en bildbank med foton och illustrationer på medföljande cd. Bildbanken innehåller tecknade situationsbilder, porträttfoton och foton från olika miljöer. I lärarhandledningen finns förslag på övningar i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Materialet fungerar för elever i årskurs 6-9 samt gymnasiet. Bilderna kan visas på interaktiv skrivtavla eller duk samt kopieras.


del
Ladda ner gratis Barn tecknar världen : att förstå och tolka barns bilder –

Barn tecknar världen : att förstå och tolka barns bilder

Barn tecknar världen – att förstå och tolka barns bilder är en forskar­antologi som fokuserar på vilket sätt barn kommunicerar i bild – vad de berättar och hur. I denna antologi har flera av författarna valt att studera ett antal teman: favoritplats, funktionsnedsättning, leksaker, träd och sexualitet. Teckningarna i boken är hämtade från olika tidsperioder, och bilduttrycken skiljer sig åt vilket beror på att barn har haft varierande förutsättningar att uttrycka sig visuellt över tid. Den svenska skolans teckningsundervisning har haft, och har, påverkan på hur barn tecknar och målar.Syftet med boken är att undersöka hur barn tar sig an olika motiv och teman som antingen är förelagda eller har tecknats på barnens egna initia­tiv. Samtliga studier är baserade på de samlingar som finns i Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna.Boken vänder sig till lärare och studerande vid lärarutbildningar, men även till dem som på olika sätt arbetar med barn och kommer i kontakt med deras visuella uttryck.

del