månadsarkiv: december 2015

Ladda ner gratis Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar – Guy Diamond, Gary Diamond, Suzanne Levy

Med den unika betoningen av deprimerade ungdomars behov av både närhet och självständighet visar den här boken familjeterapeuter hur man i terapirummet kan skapa korrektiva anknytningsupplevelser, där ungdomarna söker, och föräldrarna erbjuder, kärlek och stöd.I fokus för den anknytningsbaserade familjeterapin (ABFT) står kvaliteten på relationerna mellan familjens medlemmar. Enligt de inter­personella teorier, som ligger till… Läs mer »

Ladda ner gratis Massagesagor för de minsta – Sara Wikander

Boken innehåller korta berättelser med enkla massagerörelser som passar de allra yngsta. Allt fler föräldrar uppskattar den stund av närhet massagen kan ge, och på förskolor och skolor har man länge sett massagens positiva effekter på både hälsa och psyke. Boken riktar sig till barn i två- till fyraårsåldern och innehåller ett tiotal korta sagor… Läs mer »

Ladda ner gratis Anmärkningsvärt om… ledarskapet i skolan – Barbro Anderberg, Lars Flodin, Hans Jansson, Tomas Johansson, Lotta Kårlind, Sven Magnusson, Elsa Mattia, Thomas Sewerin, Gunilla. O. Wahlström

Rektorsrollen är ett av de mest utmanande ledaruppdrag man kan ta på sig. Det beskrivs ofta som oerhört betydelsefullt för svensk samhällsutveckling. Den här boken tar upp förhållanden kring dagens svenska skolledarskap. En rad frågor är aktuella: Vad är kärnan i skolledarskapet? Har svensk skola det ledarskap som krävs? Får dagens skolledare de förutsättningar som… Läs mer »

Ladda ner gratis En värld av möjligheter : praktiska råd för internationella samarbeten och utbyten i skolan – Ann-Kristin Jonsson

Hur kan det internationella perspektivet integreras i skolans dagliga arbete? Hur gör man för att planera, förankra och finansiera samarbeten och utbyten? Vilka elever ska få följa med och hur kommunicerar man med hemmet? Vad gäller frågor om säkerhet? Hur ska man hantera kulturkrockar ? och kulturchocker? En värld av möjligheter är en handbok för… Läs mer »

Ladda ner gratis Panik i skolpolitik – John Steinberg

Det finns en annan väg till kvalitet och resultatförbättringar i den svenska skolan än ständiga kontroller, flera projekt och flera beslut uppifrån. I denna debattbok säger John Steinberg ifrån. boken riktar sig i första hand till skolpolitiker lokalt och nationellt, men har ett starkt budskap till alla som arbetar inom skolan eller som debatterar skolans… Läs mer »

Ladda ner gratis Från Barn till Vuxen –

Mario Montessori Jr ger här en bild av sin mor, Maria Montessori, i rollen som feministpionjär. Han skildrar också hennes tro på människans utveckling som en ständigt pågående process och tankar om det psykologiska värdet av skolarbetet. Utbildning ses här som en viktig del både för den personliga utvecklingen och individens relation till omvärlden. Författaren… Läs mer »

Ladda ner gratis Att leda lärares lärande – Dylan Wiliam

Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande  formativ bedömning för skolledare vänder sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra sin praktik. Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker på din skola är det mest… Läs mer »

Ladda ner gratis Bilder för språkundervisningen –

Bilder för språkundervisningen  Bra bilder engagerar och motiverar elever att uttrycka sig och lyssna till andra. I Bilder för språkundervisningen finns foton och illustrationer som inspirerar eleverna till kreativa övningar i tal och skrift. Materialet består av en lärarhandledning och en bildbank med foton och illustrationer på medföljande cd. Bildbanken innehåller tecknade situationsbilder, porträttfoton och… Läs mer »