Monthly Archives: november 2015

Ladda ner gratis Att vara utan att synas : om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna – Agnes Hellström

Att vara utan att synas : om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna

Högaktuell reportagebok om de svenska riksinternatens värld

På senare år har samtliga tre svenska riksinternat fått skarp kritik av Skolinspektionen och i medierna för systematiska kränkningar av elever, pennalism och kamratuppfostran.Allmänheten har upprörts av den ena historien värre än den andra.

Men hur mycket av de senaste årens kritik mot riksinternaten är befogad? Hur stor roll spelar missuppfattningar och fördomar från dem som stod utanför skolornas gemenskap? Vilka är barnen som går där och var rör sig i deras huvuden? Vad händer när tystnaden bryts? Är skolornas existens oförenlig med den moderna världen utanför, eller står de stadigare än någonsin?

Under 1970-talet slog de svenska internatskolorna igen en efter en. Många trodde att slutet var kommet för en skolform som importerats från England och nått sin höjdpunkt under 1900-talets början. Men tre skolor överlevde och är idag så kallade riksinternat: Lundsbergs skola, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Grennaskolan.

Att vara utan att synas är en historisk resa i reportagets form, från sent 1800-tal till nutid. Där röster från insidan berättar vad en internatskola egentligen är.

”Läsvärt reportage inifrån internatkulturen…som ger många exempel på att förnedringskulturen frodas.” Björn af Kleen Expressen


del
Ladda ner gratis Medieresor : om medier för pedagoger – Kristin Olson, Cecilia Boreson

Medieresor : om medier för pedagoger

Boken handlar om hur man kan använda medier i skolan – som material och en källa till förnyelse i undervisningen, som underlag för diskussioner kring påverkan och kritiskt tänkade och som en möjlighet för eleverna att arbeta praktiskt på ett kreativt och lustfyllt sätt.

Journalisten Kristin Olson och mediepedagogen Cecilia Boreson presenterar det mediepedagogiska fältet. Konkreta övningar och råd hur man kan arbeta praktiskt med medier i skolan.

I en omfattande referensdel presenteras tv-programmen som ansluter till boken och annat material. Dessutom information om olika resurscentra, kontaktpersoner, fortbildningar, litteratur- och länktips.

Anmärkning
Boken är utgiven i samarbete med Myndigheten för skolutveckling och Svenska Filminstitutet.

CD medföljer.

del
Ladda ner gratis Ungdomar utanför gymnasieskolan : ett förtydligat ansvar för stat och kommun : delbetänkande. SOU 2013:13 – Utbildningsdepartementet

Ungdomar utanför gymnasieskolan : ett förtydligat ansvar för stat och kommun : delbetänkande. SOU 2013:13

Från informationsansvar till aktivitetsansvar!

Kommunerna är i dag skyldiga att hålla sig informerade om de ungdomar under 20 år som är utanför – varken i utbildning eller i arbete. Föreslår att kommunernas ansvar skärps och förtydligas genom bl.a.:

  • Kommunalt aktivitetsansvar som innebär en skyldighet att aktivt söka upp ungdomarna och sätta in åtgärder – skola eller arbetsförmedling
  • Skyldighet för skolan att anmäla skolk eller annan frånvaro i enskilda fall till kommunen
  • Fler tidiga arbetsmarknadspolitiska program för 16-17-åringar med rätt till utvecklingsersättning motsvarande 48 kr per dag
  • Skyldighet att upprätta register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret


del
Ladda ner gratis Utveckla din medialitet : grunden och tilliten (Utbildningspaket 2 CD) – Annalena Mellblom

Utveckla din medialitet : grunden och tilliten (Utbildningspaket 2 CD)

2 Utbildnings-CD – Utveckla din medialitet

Denna utbildning hjälper dig att på ett tryggt och säkert sätt att utveckla DIN medialitet, på ditt sätt, i din takt.

Annalena Mellblom leder dig mästerligt i trygghet och tillit genom hela utbildningen. Du kommer att få tillgång till Nutidens mediala förmågor som finns i dig. Du är en unik person med fantastiska förmågor, låt dig ta fram mästaren i dig. Du får tillgång till medial vägledning och kraftfulla övningar.

Denna utbildning ger dig möjligheten att:

– Ha djup kontakt med den högsta och djupaste visdom
-Träffa dina guider och skapa ett nära och gott samarbete i ditt liv
– Använda orakelkort, SelfCare kort som vägledning och isbrytare
– Stärka din tillit till dig själv
– Skapa DIN egen grundtrygghet till din medialitet – du är unik
– Lyssna in din själ
– Urskilja olika energier – Din egen, jorden, universum, änglarna och dina guider
– Använda alla sinnen mästerligt
– Kraftfullt använda din djupaste healingförmåga i vardagen

Du kan använda denna utbildning själv eller tillsammans med dina vänner.

” Mästerlig vägledning”

”Makalösa övningar”


del
Ladda ner gratis Kortlek – dilemmafrågor 1 – Ulf Eliasson

Kortlek - dilemmafrågor 1

Dilemmafrågor 1 är en kortlek som innehåller 52 kort med frågor om allt som rör ett barns vardag. Här finns frågor om kamratskap, pengar, samvete, lojalitet och mycket mer. Syftet med frågorna är att få barn att diskutera problematiska vardagssituationer som kan uppstå när som helst. Dilemmafrågorna är formulerade så att det inte ska gå att automatiskt svara: ”Man ska vara snäll!”. Inte heller har frågorna svar som är antingen ”rätt” eller ”fel”. Istället är de konstruerade så att de ska kunna öppna för samtal och funderingar. I asken finns även en kortfattad handledning som ger tips och råd kring användandet.

del
Ladda ner gratis Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola – Ylva Odenbring

Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola

Barns könade vardag – om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola tar avstamp i en teoretisk förståelse som grundar sig i att det finns många olika sätt att vara pojke och flicka på. Kön är pågående sociala processer som varierar över tid och beroende på social och kulturell kontext.

Läs mer
Författaren granskar och belyser strukturer som rör kön, bland annat diskuteras hur kön konstrueras i relation till ordning och reda samt hur flickor får agera stötdämpare för stökiga pojkar. Författaren pekar på att förutsättningen för lyckat jämställdhetsarbete handlar om långsiktighet och att man arbetar metodiskt och systematisk med detta i den dagliga praktiken. Det handlar om att få syn på rådande könsstrukturer. I boken ges förslag på hur man praktiskt kan arbeta med värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor utifrån vad som är fastställt i läroplanerna. Författaren ger också en utbildningshistorisk bakgrund på förskola och skola och presenterar teorier inom könsforskning. Boken avslutas med ett kapitel där användbara läromedel, länkar till webbsidor och skönlitteratur inom området presenteras.

Om författarna
Ylva Odenbring är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs universitet.


del
Ladda ner gratis Berättarverkstad med barn : en handbok – Kerstin Lundberg Hahn

Berättarverkstad med barn : en handbok

Barn i sex- till åttaårsåldern har fantastiska berättelser inom sig. Men hur tar man tillvara kreativiteten hos de barn som ännu inte har fått kläm på alfabetet eller behärskar skrivtekniker och berättarmönster? Kerstin Lundberg Hahn, författare och pedagog, ger oss i Berättarverkstad med barn verktygen till att tillsammans med en barngrupp skapa unika berättelser med färg och djup. Genom att arbeta med gemensamt berättande, där ledaren ställer frågor och agerar berättarröst åt barngruppens fantasier och påhitt, växer dramatiska och färgrika sagor fram. På så vis får även de barn som kämpar med stavning och begränsade ordförråd uppleva glädjen och stoltheten i att höra och se sina idéer ta sagans form. Berättarverkstad med barn är en metodbok, en inspirationsbok och en handbok. Den är tänkt att läsas och bläddras i med pennan i handen och har därför gott om plats för egna anteckningar och reflektioner. Men framförallt är det en bok om hur du tillsammans med en barngrupp kan uppleva berättandets magi. Välkommen till Berättarverkstaden!

del
Ladda ner gratis Mobbning kan stoppas! : verktyg för lärare och pedagoger – Helle Höiby

Mobbning kan stoppas! : verktyg för lärare och pedagoger

Författaren presenterar en handfast metod mot mobbning som bygger på över tjugo års erfarenhet. Boken gör upp med en rad seglivade myter, bland annat att man ?inte ska lägga sig i ? det gör saken bara värre och barnen kan klara upp det hela på egen hand?. Men det är just vad de inte kan. De vuxna måste agera: mobbning handlar inte om konflikter ? det är övergrepp.

del
Ladda ner gratis Skapa dialog med föräldrarna : – integration i praktiken – Nabila Alfakir

Skapa dialog med föräldrarna : - integration i praktiken

En inspirationsbok för alla som vill ha ett fruktbart samarbete mellan skolan och de invandrade familjerna – för barnens bästa. Författaren delar med sig av sina erfarenheter av att skapa konstruktiva möten.Läs merBoken vill inspirera och stödja lärare att utveckla goda relationer till föräldrar med invandrarbakgrund, och dialogmetoden – där öppenhet och en önskan att åstadkomma bra resultat för barnens bästa – är utgångspunkten.Genom en respektfull dialog kan skolan och föräldrarna mötas kring frågor som är viktiga för att ge barnen en positiv utveckling och framgångsrik skolgång.

del