månadsarkiv: november 2015

Ladda ner gratis Att vara utan att synas : om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna – Agnes Hellström

Högaktuell reportagebok om de svenska riksinternatens värld På senare år har samtliga tre svenska riksinternat fått skarp kritik av Skolinspektionen och i medierna för systematiska kränkningar av elever, pennalism och kamratuppfostran.Allmänheten har upprörts av den ena historien värre än den andra. Men hur mycket av de senaste årens kritik mot riksinternaten är befogad? Hur stor roll spelar… Läs mer »

Ladda ner gratis Medieresor : om medier för pedagoger – Kristin Olson, Cecilia Boreson

Boken handlar om hur man kan använda medier i skolan – som material och en källa till förnyelse i undervisningen, som underlag för diskussioner kring påverkan och kritiskt tänkade och som en möjlighet för eleverna att arbeta praktiskt på ett kreativt och lustfyllt sätt. Journalisten Kristin Olson och mediepedagogen Cecilia Boreson presenterar det mediepedagogiska fältet.… Läs mer »

Ladda ner gratis Ungdomar utanför gymnasieskolan : ett förtydligat ansvar för stat och kommun : delbetänkande. SOU 2013:13 – Utbildningsdepartementet

Från informationsansvar till aktivitetsansvar! Kommunerna är i dag skyldiga att hålla sig informerade om de ungdomar under 20 år som är utanför – varken i utbildning eller i arbete. Föreslår att kommunernas ansvar skärps och förtydligas genom bl.a.: Kommunalt aktivitetsansvar som innebär en skyldighet att aktivt söka upp ungdomarna och sätta in åtgärder – skola… Läs mer »

Ladda ner gratis Kortlek – dilemmafrågor 1 – Ulf Eliasson

Dilemmafrågor 1 är en kortlek som innehåller 52 kort med frågor om allt som rör ett barns vardag. Här finns frågor om kamratskap, pengar, samvete, lojalitet och mycket mer. Syftet med frågorna är att få barn att diskutera problematiska vardagssituationer som kan uppstå när som helst. Dilemmafrågorna är formulerade så att det inte ska gå… Läs mer »

Ladda ner gratis Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola – Ylva Odenbring

Barns könade vardag – om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola tar avstamp i en teoretisk förståelse som grundar sig i att det finns många olika sätt att vara pojke och flicka på. Kön är pågående sociala processer som varierar över tid och beroende på social och kulturell kontext. Läs merFörfattaren granskar och belyser strukturer… Läs mer »

Ladda ner gratis Berättarverkstad med barn : en handbok – Kerstin Lundberg Hahn

Barn i sex- till åttaårsåldern har fantastiska berättelser inom sig. Men hur tar man tillvara kreativiteten hos de barn som ännu inte har fått kläm på alfabetet eller behärskar skrivtekniker och berättarmönster? Kerstin Lundberg Hahn, författare och pedagog, ger oss i Berättarverkstad med barn verktygen till att tillsammans med en barngrupp skapa unika berättelser med… Läs mer »

Ladda ner gratis Skapa dialog med föräldrarna : – integration i praktiken – Nabila Alfakir

En inspirationsbok för alla som vill ha ett fruktbart samarbete mellan skolan och de invandrade familjerna – för barnens bästa. Författaren delar med sig av sina erfarenheter av att skapa konstruktiva möten.Läs merBoken vill inspirera och stödja lärare att utveckla goda relationer till föräldrar med invandrarbakgrund, och dialogmetoden – där öppenhet och en önskan att… Läs mer »