månadsarkiv: oktober 2015

Ladda ner gratis Tala – samtala – lära : om lärares och elevers tal i undervisningen : en handledning – Synnöve Prage, Per Olov Svedner

Prage, Synnöve. Tala, samtala, lära. Om lärares tal i undervisningen, traditionellt har läraren i föreläsningsform förmedlat kunskap till eleverna. Det är något som lärare fortfarande måste kunna. Men på lärarens muntliga förmåga ställs nu även andra krav. Att kunna samtala är lika viktigt, eftersom läraren också har viktiga handledarfunktioner, både i ämnesundervisning och i PBL-projekt.… Läs mer »

Ladda ner gratis Resultatinriktad individualisering i skolans inre arbete : En grundad teori om utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner på grundskolans högstadium – Gabriella Höstfält

Resultatinriktad individualisering handlar om den individualisering somtar form i grundskolans inre arbete i en kontext där arbetet inriktas motatt eleven ska nå de förmågor som föreskrivs i läroplanens kursplaner ochbedömas utifrån dess kunskapskrav. I grundskolan är utvecklingssamtal,skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner välbekanta inslagför lärare och elever. Även om individuella utvecklingsplaner med skriftligaomdömen inte längre regleras… Läs mer »

Ladda ner gratis Flipped Classroom – det omvända arbetssättet – Daniel Barker

Input serien innehållerböcker avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrums­situationen. En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet. Flipped Classroom är skriven utifrån författarens personliga… Läs mer »

Ladda ner gratis Skrivundervisning : Processinriktat skrivande i klassrummet – Catharina Tjernberg

I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet,… Läs mer »

Ladda ner gratis En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan – Marie Arnesson Eriksson

Hur blir inskolningen och det nya livet i förskolan så bra som möjligt för både barn och föräldrar? Mycket handlar om pedagogernas inställning, förhållningssätt och lyhördhet, anser Marie Arnesson Eriksson, lärare i förskolan Svejserdalen i Mölndal. I den här boken delar hon med sig av sin mångåriga erfarenhet av arbete med de yngsta barnen och… Läs mer »

Ladda ner gratis Med rätt att välja. SOU 2011:30 –

Kommunerna måste ta större ansvar för sina specialskoleelever! Föreslår en satsning på 140 miljoner kronor under åren 2012-2014 som ska ge möjlighet för hemkommunerna att erbjuda anpassade undervisningsmiljöer för döva och hörselskadade, bl.a. genom undervisning i teckenspråk och tillgång till tvåspråkiga miljöer. Teckenspråket bör jämställas med de nationella minoritetsspråken när det gäller elevernas språkval i… Läs mer »