månadsarkiv: oktober 2015

Ladda ner gratis Ledarskap i förskolan – Pia Anagrius, Lena Hermelin

En inspirerande bok för dig som vill förstå mer av ledarskap och hur du kan leda utifrån förskolans uppdrag och speciella förutsättningar. Att leda förskola idag kräver en välsynkad ledning. Du kanske har en ledningsgrupp eller jobbar med en pedagogisk utvecklingsgrupp eller direkt mot avdelningsansvariga förskollärare. Hur får du utväxling på ledningsarbetet? Hur når du… Läs mer »

Ladda ner gratis Vetenskapligt skrivande – – kreativa genvägar – Karin Widerberg

Oumbärlig bok för alla studenter vid universitet/högskola som står inför att skriva uppsats, projektarbete eller avhandling, individuellt eller tillsammans med andra. Bland annat behandlas hur arbetet med problemställningen kan underlättas, hur man kan skriva teori och hur man kan få fram olika röster i texten, hur man skriver citat, noter och referenser, vad saklighet och… Läs mer »

Ladda ner gratis Handledning i arbetslivet – Gunvor Silfving, Solweig Sjöberg

Personalens kompetens är avgörande för ett företags eller en organisations konkurrenskraft. Kunskaper blir emellertid snabbt föråldrade. Vi måste därför se lärandet som en livslång process under vilken vi ständigt lär om och lär nytt. För att kunna lära av varandra och tillvarata de möjligheter till lärande som finns på arbetsplatsen krävs kunskap om handledning. Denna… Läs mer »

Ladda ner gratis Folkskolan såsom bottenskola – Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (18511916) är en av de stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som blev minister med ansvar för skolfrågor i två liberala ministärer i början av 1900-talet. 1883 fick han sitt offentliga genombrott som skoldebattör med skriften Folkskolan såsom bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden… Läs mer »

Ladda ner gratis En vinnande väg : idrottspsykologi för gymnasiet. Lärarhandledning – Sofia Bunke, Anna Lohman, Charlotte Wennberg

Denna lärarhandledning hör till boken En vinnande väg – idrottspsykologi för gymnasiet som är en riktad kursbok för inriktningen idrottspsykologi i ämnet psykologi. I lärarhandledningen får du förslag på övningar och uppgifter som eleverna kan jobba med under kursens gång. En del övningar/uppgifter kan med fördel även användas i prov- och testsammanhang. Ett heltäckande läromedelTillsammans… Läs mer »

Ladda ner gratis Att bli lärare i ett nytt skollandskap : identitet och utbildning – Margareta Nilsson Lindström

Lärarnas utbildning och yrkeskunnande är starkt omdebatterade i svensk utbildningspolitik.Avgörande förändringar har genomförts på skolans område under de senaste decennierna. Skolan har kommunaliserats, mål- och resultatstyrning har införts, skolan har marknadiserats. Därtill genomgår lärarutbildningen ständiga reformer.Margareta Nilsson Lindström har studerat lärarutbildningen vid universitetet i Växjö och iakttagit hur studenterna formar sin läraridentitet. Hon har följt… Läs mer »

Ladda ner gratis Livskunskap för livskvalitet : fler perspektiv på en viktig samhällsfråga –

Hur uppnår vi som individer, familjer, organisationer och samhälle bästa möjliga livskvalitet? Vilka kunskaper krävs? Vilka förmågor behöver utvecklas. Den livligt på senare år diskuterade frågan om undervisning i livskunskap i grund- och gymnasieskolor har behandlats i böckerna Livskunskap på schemat (2010) och Livskunskap i skolan (2011). De livskunskapsprogram som introducerats i våra skolor utgår… Läs mer »

Ladda ner gratis Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år – Charles A Smith

Leka tillsammans är ett material som är särskilt anpassat för förskolan. Boken innehåller 117 enkla och roliga övningar som uppmuntrar samarbete, hjälpsamhet och respekt för varandras känslor och olikheter. Många av övningarna kräver ingen rekvisita. I de fall det behövs utrustning handlar det i huvudsak om sådant som brukar finnas på förskolan. Övningarna i varje… Läs mer »

Ladda ner gratis Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärproccesser som kulturform och kunskapsform – Ulla Lind

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen Blickens ordning är att undersöka och diskutera villkoren för visuella och estetiska lärprocesser som kunskapsområden och praktiker. Den övergripande frågan handlar om vilka funktionen bild och visuell kultur får som kunskapsformer i förskolans lärprocesser och i skolelevers bildabeten samt hur dessa lärprocesser kan utforskas och utmanas. I arbetet används poststrukturalistiska… Läs mer »