månadsarkiv: september 2015

Ladda ner gratis Små barns etik – Eva Johansson

Den här boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Boken bygger på en studie av nitton barn i en småbarnsgrupp. Syftet var att få kunskap om hur barnen förhåller sig till varandra i etiskt avseende.• Vad upplever barn som positivt/gott/rätt… Läs mer »

Ladda ner gratis Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever – Bengt Liljegren, Håkan Danielsson, Hans-Albin Larsson, Bengt Nilson

Det finns åtskilliga hyllmeter av användbara böcker om pedagogik och metodik. Likaså många snillrika verk om historisk teori. Däremot finns det få böcker som ger handfasta råd och tips som kan vara till konkret hjälp i historielärarens vardag. Att undervisa i historia vill råda bot på denna brist. Den rymmer en rad exempel på hur… Läs mer »

Ladda ner gratis Professionellt kapital – – att utveckla undervisning i alla skolor – Andy Hargreaves, Michael Fullan

I denna senaste och viktigaste samverkan presenterar författarna en banbrytande ny agenda för att förändra framtiden för undervisning och offentlig utbildning. Idédriven, evidensbaserad och strategiskt kraftfull bekämpar Professionellt kapital de trötta argument och stereotyper av lärare och undervisning. Den innehåller åtgärder och riktlinjer för klasslärarna, administratörer, skolor och distrikt samt statliga och federala ledare. Detta… Läs mer »

Ladda ner gratis Småbarns bild- och formskapande – Lek med former, färger och linjer – Ann Granberg

Traditionellt associerar man skapande i förskolan till pennor, kritor, vattenfärg och möjligtvis modellera. Men småbarns skapande är så mycket mer! Barn kan skapa med snö, jord, natur- och returmaterial, duploklossar, papper, fingerfärg m.m. Nästan all småbarnslek är skapande: de bygger, experimenterar, fantiserar och konstruerar. Ann Granberg visar hur man kan handleda samtidigt som man är… Läs mer »

Ladda ner gratis Kvalitetsarbete i vuxenutbildning – Cecilia Bjursell, Christina Chaib, Carin Falkner, Ann Ludvigsson

Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningarna. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående. Rapporten erbjuder en ingående beskrivning av verksamhetsföreträdarnas tankar om kvalitetsarbete i praktiken. Samtidigt… Läs mer »