månadsarkiv: september 2015

Ladda ner gratis Learning study : undervisning gör skillnad – Vincent Andrew, Maria Bergqvist, Inga-Lill Carlsson, Eva Lotta Funnemark, Daniel Gren, Henrik Hansson, Samuel Wennerholm

Varför ger min undervisning inte de resultat jag önskar? Hur får jag mina elever att lära sig det jag vill att de ska lära sig? Vad i undervisning är det som möjliggör lärande? Detta är tankar och frågor som många verksamma lärare kan känna igen sig i, och som de alltför ofta brottas med och… Läs mer »

Ladda ner gratis Skolbibliotekets roller i förändrade landskap : en forskningsantologi –

Vad är ett skolbibliotek? Vad kan det vara? Vad bör det vara? I den här boken presenterar och diskuterar fem biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare dessa frågor som rör skolbibliotekets roller i nya politiska, pedagogiska och teknologiska landskap. För att förstå skolbibliotekens nutida förutsättningar ses de i ljuset av den svenska skolbibliotekshistorien. I boken ges även… Läs mer »