månadsarkiv: augusti 2015

Ladda ner gratis Förskolans regelbok : bestämmelser om förskola och pedagogisk omsorg –

I Förskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för förskolan och den pedagogiska omsorgen samlade – även de som gäller för enskilda anordnare. Här återges de delar av skollagen som berör dessa verksamheter. Vidare innehåller boken läroplanen för förskolan och delar av Skolverkets allmänna råd på området. I slutet av boken finns även ett sakregister. Författningstexter… Läs mer »

Ladda ner gratis Från arbetarhögskola till forskningscirkel : svenska bildningsvägar i utbildningsexpansionens samhälle – Kenneth Abrahamsson

Kenneth Abrahamsson resonerar kring det utomakademiska folkbildningsarbetet och folkbildningens uppdrag och särart. Han konstaterar att utbildningsexpansionen, det nya informationssamhället, digitaliseringen och internet i grunden ändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. De nya lärgemenskaperna på nätet innebär en stor och växande utmaning för svensk folkbildning.(Boken är en reviderad och utökad version av den första upplagan som… Läs mer »

Ladda ner gratis Exekutiva svårigheter hos barn : bedömning och praktiska åtgärder – Anne Vibeke Fleischer, John Merland

Begreppet exekutiva funktioner omfattar förmågan att få en idé, planera och utföra idén och samtidigt bedöma och eventuellt justera den. Barn som har svårigheter med de här funktionerna brukar komma till korta i sociala situationer liksom när det ställs krav i skolan på förmåga till projektarbete och självorganisering. I boken finns förslag till hur man… Läs mer »

Ladda ner gratis Lärande och utveckling – Gabriella Bernerson

Boken är skriven för kursen Lärande och utveckling i det nya Barn- och fritidsprogrammet samt för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.I boken får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med andra. Boken ger också… Läs mer »

Ladda ner gratis Ta ledarskapet till nästa nivå : personliga verktyg för vertikal utveckling – Katharina Arenvi, Annika Bramsen, Ulf Giege

Vill du komma vidare i din egen utveckling som ledare? Undrar du varför dina medarbetare inte verkar lika engagerade som du själv? Tycker du att det går trögt att leda verksamhetens utveckling? Då kan den här boken ge dig inspiration och stöd – och hjälpa dig att ta ditt ledarskap till nästa nivå. Boken bygger… Läs mer »

Ladda ner gratis Dracon i skolan : drama, konflikthantering och medling – Anita Grünbaum, Margret Lepp

DRACON I SKOLAN riktar sig till alla som söker pedagogiska verktyg för undervisning i konstruktiv konflikthantering. DRACON-programmet (drama–conflict) fokuserar på tredje parts agerande i konflikter, leder fram till rollspelsträning i medling och avslutas med kamratundervisning.Boken inleds med en översikt över hur träning av konflikthantering i skolan utvecklats i ett internationellt perspektiv och knyter an till… Läs mer »

Ladda ner gratis Se de tidiga tecknen : forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola SOU 2010:64 –

Sex pedagoger och en skolläkare delar med sig av personliga berättelser om en komplex vardag i arbetet med barn och elever med stora stödbehov. Vilka svar har forskningen på barnens problem? Utöver de sju personliga berättelserna från vardagen i förskola och skola har sex forskare fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är… Läs mer »