månadsarkiv: augusti 2015

Ladda ner gratis Hur vi lär – John Hattie, Gregory Yates

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur hur våra lärprocesser går till. Några av de frågeställningar som tas upp i Hur vi lär är t.ex. lärares personlighet, hur… Läs mer »

Ladda ner gratis Med livsvärlden som grund : bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning –

Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Ända sedan Edmund Husserl lanserade livsvärldsbegreppet har det utövat stor dragningskraft på forskningen inom skilda discipliner. Avsikten med denna bok är att försöka visa vad en livsvärldsansats kan innebära för pedagogisk forskning. I det inledande kapitlet redogörs för livsvärldsansatsens teoretiska grunder och metodologiska konsekvenser. I… Läs mer »

Ladda ner gratis Skrivstil : fila på stilen … med höger hand – Britta Redin, Görel Hydén

Skrivstil – fila på stilen vänder sig till elever som är bekanta med bokstavsformerna men som behöver öva vidare. Boken innehåller ett flertal sammanhängande texter att öva på. I Skrivstil – fila på stilen får eleverna – repetera och befästa bokstavsformer och bindningar – automatisera skrivstilen – öva detaljer i skrivstilen som gör den tydlig… Läs mer »

Ladda ner gratis ämnesdidaktik – en undervisningskonst – Agneta Bronäs, Niclas Runebou

Ämnesdidaktik – en undervisningskonst är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i intentionerna i den nya lärarutbildningen. Författarna, Agneta Bronäs och Niclas Runebou, presenterar en modell för ämnesdidaktik som både stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisning och ger en systematisk grund för ämnesdidaktiska studier. Modellen är… Läs mer »