månadsarkiv: juli 2015

Ladda ner gratis VFU – då du förvandlas till lärare : verksamhetsförlagd utbildning : en checklista som gör VFU:n innehållsrik – och värdefull – Alwa Woxlin

Äntligen finns en liten folder som visar dig som lärarstudent vad du kan kräva av din VFU-plats. Förutom checklistan med 20 punkter i din VFUfinns också ?Att diskutera/reflektera över tillsammans med din handledare och i arbetslaget?. En mycket värdefull folder som hjälper dig till en god lärarutbildning.

Ladda ner gratis Skolan, demokratin och de unga medborgarna – Joakim Ekman, Lina Pilo

Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men vilka är egentligen skolans förutsättningar att utföra ett sådant demokratiskt och medborgarförberedande… Läs mer »

Ladda ner gratis Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden –

Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari­serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin. I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att… Läs mer »

Ladda ner gratis Hur får man det att funka? : inspiration för föräldrar och pedagoger – Jill Nyqvist

Jag har en sexårig son som är hyperaktiv, har problem att hålla uppmärksamheten och har svårt med impulskontroll.Diagnosen är ADHD men den är inte poängen i den här boken. Poängen är vad man kan göra med de förutsättningar man har när man bestämmer sig för att anta en utmaning.Jag vill att han ska få de bästa förutsättningarna för… Läs mer »

Ladda ner gratis Lärande på vuxnas vis : vetenskap och beprövad erfarenhet – Madeleine Abrandt-Dahlgren, Song Ee Ahn, Ulla Alsin, Per Andersson, Johan Arvidsson, Anna Bjuremark, Stellan Boozon, Irma Carlsson, Lars Owe Dahlgren, Lisbeth Eriksson, Andreas Fejes, Eva Flogell, Eva-Marie Harlin, Håkan Hult, Georg Karlsson, Ann-Marie Laginder, Staffan Larsson, Sofia Nyström, Sam Paldanius

Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare… Läs mer »

Ladda ner gratis Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning – Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Guadalupe Francia, Maria Olson, Ninni Wahlström, Andreas Bergh, Lázaro Moreno Herrera

Begreppet likvärdighet har under tre decennier varit ett nav i kampen mellan olika synsätt på utbildning och i reformer på utbildningsområdet. Bidragen i denna bok analyserar likvärdighetsbegreppets olika betydelser och dokumenterar tre faser i den utbildningspolitiska striden om begreppet. Under 1960- och 1970-tal samt tidigt 1980-tal hade begreppet en relativt omfattande betydelse och var kopplat… Läs mer »