månadsarkiv: juli 2015

Ladda ner gratis Lärande lek i utemiljö – Karin Persson Gode

Lärande lek i utemiljö – Pedagogiska lekar och övningar      Ta tillvara på uteleken! I utemiljön får barnen automatisk träning av grov- och finmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld.  I Lärande lek i utemiljö kan du läsa om olika… Läs mer »

Ladda ner gratis Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter – Torlaug Løkensgard Hoel

Inom högre utbildning har skrivandet en traditionellt stark roll. Studenterna inom vitt skilda ämnen förväntas prestera vetenskapliga uppsatser och presentationer. Denna bok möter lärarens behov av att kunna handleda i synnerhet den nya studentens skrivande. Hur ska du som lärare kunna hjälpa de studenter som stött på problem? Det rör sig om att förstå skrivprocessens… Läs mer »

Ladda ner gratis Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning – Inger Karlefors, Gustav Helldén, Per Högström, Gunnar Jonsson, Anna Vikström

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld –ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi… Läs mer »

Ladda ner gratis Lärare och handledning – Ett relationistiskt perspektiv – Hans Birnik

I denna bok fokuseras två områden – lärarens och elevens relation i skolan, samt relationen mellan lärarstudenten och dennes handledare under praktikperioden. Ett annat genomgående tema är hur förhållandet mellan läraren och eleven bearbetas under lärarstudentens skolpraktik. Författaren redovisar i boken två empiriska studier. I den ena undersöks betydelsen av lärarens förhållande till eleven. I… Läs mer »

Ladda ner gratis Lekteorier – Mikael Jensen

Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd… Läs mer »

Ladda ner gratis Baskunskaper i matematik – för skola, hem och samhälle – Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn

Alltfler elever lämnar grundskolan utan de kunskaper i matematik som enligt kursplanen ”behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället”. Samtidigt har många elever svårigheter att följa A-kursen i matematik på… Läs mer »