månadsarkiv: juni 2015

Ladda ner gratis Lip-Focus Feedback och coaching utvecklar skolan – Kerstin Måhlberg, Maud Sjöblom

Lip-Focus Feedback och coaching utvecklar skolan Förutom själva implementeringen av Lip-Focus och manusunderlag, innehåller den här boken en fortsättning och fördjupning av Lösningsinriktad Pedagogik från 2001. Med fler Lip-verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feedbackens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan. ”Otroligt mycket gott och bra.” ”Den här boken innehåller… Läs mer »

Ladda ner gratis Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga minoriteter – Gunilla Ladberg

Många barn kommer till skolan med andra modersmål än svenska och med varierande kunskaper i det svenska språket. Vilka svårigheter möter dessa barn – och deras lärare? Det är inte alltid självklart vad barnen saknar, språkligt eller kulturellt. De kan behöva hjälp med helt andra saker än läraren tror.Men lika viktigt som vad barnen saknar… Läs mer »

Ladda ner gratis Ledarskap och arbetsorganisation för hälsa, kvalitet och effektivitet (reviderad upplaga) –

Ledarskapet och arbetsorganisationen påverkar företagets effektivitet, lönsamhet, och produkternas kvalitet. Samtidigt påverkas också de anställdas hälsa. Den här boken förklarar hur fysiska, psykiska och sociala förhållanden påverkar hälsa, kvalitet och produktivitet på företaget. Här beskrivs också hur arbetsmiljön utgör länken mellan produktions- och verksamhetsutveckling och kompetens- och kunskapsutveckling.Boken vänder sig till företagsledare, chefer, universitet, högskolor,… Läs mer »

Ladda ner gratis Att lära andra lära : medveten strategi för lärande i förskolan – Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson

Det här är en bok om både barns och vuxnas lärande, om hur förskollärare kan skapa optimala förutsättningar för barns lärande och om lärares eget lärande. Att lära andra lära – medveten strategi för lärande i förskolan innehåller rikligt med exempel på förändringsprocesser där förskollärare fördjupar sina teoretiska kunskaper och omsätter dem i sitt praktiska… Läs mer »