månadsarkiv: juni 2015

Ladda ner gratis Pedagogik i arbetslivet – Rolf Christerson, Ulf Levihn

Boken tar bl.a. upp pedagogiska grundregler, inlärning/kunskap, studieteknik, olika lärstilar, kulturkrockar, retorik, gruppdynamik, redovisningsmetoder, handledning, insäljning av projekt, mötesteknik, kreativitet, uppskattning och kritik. Pedagogik i arbetslivet innehåller många konkreta förslag på hur man skapar en positiv inlärningsmiljö, tar vara på individernas olika inlärningsstilar, aktiverar deltagarna, handleder grupper och enskilda, leder möten, talar inför grupp, hanterar… Läs mer »

Ladda ner gratis Rapportens yttre dräkt – Några rekommendationer – åke Bjerstedt

Uppsatser, specialarbeten och andra rapporter skrivs numera på de flesta nivåer inom högskola och universitet. Många studerande och handledare har därför behov av en skrift med rekommendationer kring utformningen av rapporter. I denna bok visar författaren hur information kan organiseras på ett överskådligt sätt och ger läsaren specifika anvisningar för hur man utformar olika delar… Läs mer »

Ladda ner gratis Lärandets konst : betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet –

Betyder estetiska dimensioner något i lärandet? Och om så är fallet – vad betyder de? Inom ramen för texterna i denna bok redovisas olika tankegångar kring estetiska dimensioner och deras betydelse i olika lärandesammanhang. Texterna sträcker sig långt utanför de ämnesområden som av tradi?tion brukar benämnas som estetiska, områden som fysik, matematik, omvårdnad och specialpedagogik… Läs mer »

Ladda ner gratis Tanketräning. Lärarhandledning – Pia Wallenkrans, Aruna Roy

Mer än 25 års forskning ligger bakom den amerikanska forskaren Aruna Roys metoder för att hjälpa barn med inlärningsproblem. Metodiken har anpassats för svenska förhållanden av Pia Wallenkrans. Materialet är tänkt att användas för träning av barn från 5 år och uppåt. Träningsprogrammet kan användas vid alla tillfällen där man vill förbättra barnens inlärningsförmåga och… Läs mer »

Ladda ner gratis Utbildning i arbetslivet – Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning – Annika Lundmark

Hur kartlägger man behovet av utbildning? Vad innebär utvärdering och hur kan den genomföras? Varför är den pedagogiska grundsynen så viktig? Vilken betydelse har kursdeltagarnas inlärningsstil? I denna bok diskuteras dessa och liknande frågor utifrån tidigare forskning, men framför allt utifrån författarens egna erfarenheter som forskare och konsult. Med hjälp av konkreta exempel redovisar hon… Läs mer »

Ladda ner gratis Ett tioårigt dundrande kalas : om Gluntarne och Gunnar Wennberg – Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson, Lars-åke Skagegård

För halvannat sekel sedan inledde Glunten och Magistern ett tioårigt dundrande kalas – ett kalas som pågår än!Gunnar Wennerbergs älskade sångcykel Gluntarne lever vidare. Duetterna mellan den unga studenten Glunten och den äldre Magistern skildrar Uppsalas studentliv, med allt vad det innebär av vänskap och kärlek, rus och bakrus, tentamensångest och bekymmer för ekonomi och… Läs mer »

Ladda ner gratis Montessoripedagogik : i förskola och skola – Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds

Hur gör man för att behålla barnets naturliga lust att lära? Två erfarna pedagoger berättar i boken Montessoripedagogik i förskola och skola om tankarna bakom montessoripedagogiken och hur den fungerar i praktiken, med tydliga beskrivningar av arbetssätt i förskolan och skolan. Barnet är alltid i centrum i montessoripedagogiken. I en noggrant förberedd miljö formar läraren… Läs mer »

Ladda ner gratis Projekt perfekt : Om utseendekultur och kroppsuppfattning – Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario, Carolina Lunde

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar ett projekt perfekt. Utifrån aktuell forskning beskriver författarna hur kroppsuppfattningen skapas under barndom, tonår och vuxenliv samt vilket… Läs mer »