månadsarkiv: maj 2015

Ladda ner gratis Grammatik i teori och lärande praktik : Från förskoleklass till åk 3 – Jessica Eriksson, Camilla Grönvall, Annelie Johansson

Grammatik i teori och lärande praktikFrån förskoleklass till åk 3Denna bok syftar till att ge läsarna grundläggande kunskaper i grammatikens teori och praktik. Bland annat repeteras baskunskaperna i grammatik, exempelvis terminologi, ordklasser, satsdelar och skrivregler. Detta sätts in i ett helhetsperspektiv, där läsaren kan se hur viktig grammatiken är och vilka funktioner den fyller. Utöver… Läs mer »

Ladda ner gratis OS/SL – helt set – Eva Magnusson, Kerstin Nauclér

OS/SL-proven består av fyra standardiserade läsförståelseprov för skolans år 1–5. Proven kan ges i hel klass eller enskilt för att finna elever med behov av särskilt stöd. OS/SL består av: – Handledning med all den information som behövs för att kunna genomföra prövningarna och bedöma resultaten. – Prövningshäften, som ges ett till varje elev (25… Läs mer »

Ladda ner gratis Undervisning och existens –

Svensk pedagogisk forskning brukar vara anglosaxiskt orienterad. Antologin Undervisning och existens undersöker istället skolans ? och lärarens ? vardag med hjälp av en hermeneutisk och fenomenologisk tradition. Det är själva undervisningen ? och lärarens ”tysta kunskap” på området ? som genomgående står i fokus i texterna. Författarna ställer en rad centrala undervisningsfrågor, exempelvis: Om det… Läs mer »

Ladda ner gratis Génial 1 (Andra upplagan) Elevinspelningar enanvändarlicens Mp3 – Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg

Encore plus Génial ! Vår populära serie i franska för gymnasiet och vuxen­utbildningen, Génial, har reviderats i enlighet med Gy11 och blivit ännu bättre. På begäran har textmängden utökats; en del texter har behållits, andra har bytts ut, liksom foton och illustrationer. Génial 14 är avsedda för kurserna Moderna språk 14. Génial och Gy 2011… Läs mer »

Ladda ner gratis Pedagogik för förändring : frihet, jämlikhet, demokrati – Bosse Bergstedt, Anna Herbert

Historiskt sett har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för demokrati. Pedagogiska modeller har dessutom ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte tillåter sig ledas av andra. I boken möter läsaren tjugoåtta pedagoger och filosofer från antiken… Läs mer »