månadsarkiv: maj 2015

Ladda ner gratis Småbarnslek – En livsnödvändighet – Ann Granberg

Boken belyser lekens väsen och visar på att leken är livsnödvändig för småbarns utveckling och lärande. Författaren skildrar hur lek kan förstås på olika sätt. Hon poängterar också vikten av att förskolan på olika vis främjar leken så att den får näring och vidareutvecklas. I boken finns förslag dels på material och miljöer som stimulerar,… Läs mer »

Ladda ner gratis Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen – Carsten Ljunggren (red.), Ingrid Unemar öst (red.), Tomas Englund (red.)

Kunskap och politik hänger ofta ihop och kan skapa kontroverser i undervisningen. Kontroversiella frågor har inga givna svar, och uppfattningarna om i vilken grad man ska anse en fråga kontroversiell skiljer sig ofta åt. Frågorna har en påtaglig samhällspolitisk relevans, vilket betyder att människor med skilda perspektiv och åsikter står mot varandra – både i… Läs mer »

Ladda ner gratis Skapa vetande : introduktion till en kommunikativ och relationell pedagogik – Peter Habbe

Utbildning och skola är samhällets nav. I den här pamfletten presenteras en språk- och relationsinriktad pedagogik- SkapavetandePeter Habbe är gymnasielärare i samhälls- och religionskunskap. Han har även disputerat i religionshistoria. Utöver sin avhandling finns författarskapet av ett flertal läromedel på meritlistan. Han har också arbetat som ämnesexpert med GY 2011 på uppdrag av Skolverket med… Läs mer »

Ladda ner gratis Vygotskij och skolan – Lev S. Vygotski

Intresset för Vygotskijs idéer har under de senaste tjugo åren ökat i sökandet efter ett nytt perspektiv på lärande: ett socialt och kulturellt lärande. Även den senaste svenska läroplanen har påverkats av Vygotskijs kulturhistoriska teori.Denna bok innehåller texter av Vygotskij, hämtade ur hans lärobok Pedagogisk psykologi, och kommentarer till dessa. Texterna är valda utifrån en… Läs mer »

Ladda ner gratis Meditationens sång – Dhyan Giten Swami

Meditationens sång av Swami Dhyan Giten Denna bok handlar om medvetenhetens konst. Det genomgående temat är hur det inre varandet, den meditativa kvaliteten inom oss, den inre källan till kärlek och sanning, relaterar till personlig och andlig utveckling, till relationer med andra människor, till andlig kreativitet och till livet självt. Meditationens Sång, som erbjuder nycklar… Läs mer »

Ladda ner gratis Handledning och praktisk yrkesteori – Per Lauvås, Gunnar Handal

Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad grund för professionellt handlande.Denna klassiska grundbok täcker hela handledningsfältet,… Läs mer »