månadsarkiv: april 2015

Ladda ner gratis Didaktisk design i digital miljö – Staffan Selander, Eva Svärdemo-åberg (red.)

Boken lyfter fram designperspektivet och den formande process som både lärare och elever är inbegripna i. Globalisering, digitala medier och nya kommunikationsmönster innebär en stor utmaning för det etablerade skolväsendet, både med avseende på vad vi lär och hur vi lär. Läs merI bokens första del utvecklas de teoretiska grunderna för analys av lärande utifrån… Läs mer »

Ladda ner gratis Efter festen : om konsten att utvecklas från doktor till docent : eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron –

Postdoktorns utsatta position har lyfts fram i ett antal utredningar, rapporter och debatter de senaste åren. Otydliga karriärvägar och osäkra anställningsförhållanden är några av de kritiska faktorer som identifierats och som riskerar att äventyra framtida kompetensförsörjning inom svensk forskning och utbildning.I Efter festen lyfts den ofta ohörda postdoktorala rösten fram, genom diskussion kring och reflektion… Läs mer »

Ladda ner gratis Mikrohistoria : en introduktion för uppsatsskrivande studenter – Anna Götlind, Helena Kåks

Mikrohistoria är ett historievetenskapligt perspektiv, där utgångspunkten kan vara till exempel en plats, en händelse, en grupp människor eller en enskild individ. I mikrohistoria ses människor som självständiga aktörer och historikern lyfter fram ansikten i mängden. På så sätt blir det möjligt att dels ge liv åt den stora historien, dels belysa dess giltighet.I den här… Läs mer »

Ladda ner gratis Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok – Catrin Björvell

Sverige är världsledande när det gäller datoriserad journalföring inom sjukvården, 99% av slutenvården och 100% av öppenvården använder idag elektroniska journalsystem. Att utveckla den elektroniska journalföringen av omvårdnad är därför väsentligt också för sjuksköterskor. Det har dock visat sig inte vara helt enkelt att få omvårdnadsdokumentationen att fungera på ett tillfredsställande sätt i den kliniska… Läs mer »

Ladda ner gratis När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv – Olav Lunde

Varför bråkar tal för vissa människor? Varför är det så svårt att minnas enkla tal som 9+7=16 och 16-7=9? Varför är det så svårt att lära sig multiplikationstabellen? Vad beror dessa svårigheter på och vad kan man göra åt dem, undrar elever, föräldrar, lärare och forskare.Boken När siffrorna skapar kaos ger en gedigen bild av… Läs mer »

Ladda ner gratis Den problematiska etiken : om barnsyn i forskning och praktik – Margareta Aspán, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen, Eva Siljehag, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström

Antologin ”Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik” är ett bidrag till diskussionen om etik i barnrelaterade verksamheter. Antologins texter uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas. Detta kan ske till exempel vid etikprövningen när det gäller forskningsanslag, när barn får ta emot välgörenhet, i sammanhang där… Läs mer »