månadsarkiv: mars 2015

Ladda ner gratis Människans natur och handlingsliv : inledning till en socialpsykologi – John Dewey

John Dewey (1859?1952), den amerikanska pragmatismens förgrundsgestalt, före-språkar i Människans natur och handlingsliv (1922) »en moral grundad på studiet av den mänskliga naturen istället för på förakt för den». Den mänskliga naturen betraktar Dewey som öppen: från en mångfald impulser utvecklar männi-skan i sitt samspel med andra handlingsvanor som kanaliserar impulserna mot bestämda mål och… Läs mer »

Ladda ner gratis Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv – Anette Hellman

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv beskriver hur kön konkret skapas genom sociala processer bland yngre barn. Författaren undersöker normer om pojkighet på en förskoleavdelning med specifikt fokus på hur normer skapas, upprepas och omförhandlas, och hur uppfattningar om normalitet skapas i barns praktiker. Läs merFörskolan är en del av ett samhälle där starka… Läs mer »

Ladda ner gratis Livet i skolan 2 : grundbok i pedagogik och elevkunskap : lärarprofessionalitet – Terje Manger, Sölvi Lillejord, Thomas Nordahl

Livet i skolan 2 är den andra av två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap.I den första boken, Livet i skolan 1, ger författarna en introduktion till centrala teorier om lärande, förmåga och utveckling. I den andra boken, Livet i skolan 2, behandlas lärande, förmåga och utveckling. I bok nummer två tar författarna också upp… Läs mer »

Ladda ner gratis Samtalsmetodik – för alla professioner – Anders Engquist

Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik – några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och personer i arbetsledande funktion. Samtalsmetodik för alla professioner erbjuder strategier, hållpunkter och konkreta tillvägagångssätt som bidrar till en ökad förmåga att kommunicera konstruktivt, inte minst i professionella sammanhang. Boken beskriver olika samtalstyper utifrån deras syfte och… Läs mer »

Ladda ner gratis Matematik för alla : aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass – Tilly Kajetski, Minna Salminen

Syftet med den här boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla.Matematiklärandet kan främjas genom att man utnyttjar barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt.I aktiv… Läs mer »

Ladda ner gratis Att skriva studiehandledning : manual för författare i distansutbildning –

Dahlé, Siv. Att skriva studiehandling. – en manual. Kunskapsföretaget AB. Ca: 36 sidor. För att en distansutbildning ska fungera väl fordras en genomtänkt studiehandledning som både lärare och studerande ska följa. Den här skriften vill lyfta fram en rad problem som författare till studiehandledningar måste känna till och fundera över. Att skriva studiehandledning- manual för… Läs mer »