månadsarkiv: mars 2015

Ladda ner gratis Små barns delaktighet och inflytande – några perspektiv – Nina Johannesen, Ninni Sandvik

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska kunna få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av ”mellanrummen” – de tillfällen som ofta förbises.… Läs mer »

Ladda ner gratis Kollektivt lärande – i arbetslivet –

Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att bidra till ökad förståelse av kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande.?Varje kapitel behandlar något tema av betydelse för… Läs mer »

Ladda ner gratis Att arbeta med case – Lars Bengtsson

En bok för alla som vill arbeta systematiskt med case i undervisningen. Här beskriver författaren en modell i fem steg för att samla, systematisera och presentera en lösning till vilket case som helst oavsett inriktningen. Ett utmärkt hjälpmedel för alla studenter, för att systematiskt och effektivt lösa caset. 1 Att bekanta sig med och förstå… Läs mer »

Ladda ner gratis Min pappa ville inte leva –

Runvik, Margareth J. Min pappa ville inte leva Förlaget Pärlemor. Ca 32 sidor . . ”Min pappa ville inte leva” är en bok om vad Pär, 5 och ett halvt år, tänker efter sin pappas död. Allt är som vanligt – men ändå helt annorlunda. Många tankar far genom hans huvud och många frågor kräver… Läs mer »

Ladda ner gratis Handledning i pedagogiskt arbete –

Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är mångfasetterat och omspänner såväl handledning av elever, studenter och lärlingar i undervisning, utbildning och praktik som handledning av yrkesaktiva lärare i samtliga skolformer. För första gången samlas 21 av de främsta nordiska forskarna inom handledningsområdet i en gemensam antologi. Bidragen… Läs mer »

Ladda ner gratis Grundsärskolans regelbok : bestämmelser om grundsärskola, förskoleklass och fritidshem – Lars Werner

En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundsärskolanskolan: skollag, läroplan, grundsärskoleförordning och kursplaner och betygskriterier samt några andra författningar om bl.a. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Även bestämmelser om förskoleklass och fritidshem ingår i boken eftersom dessa verksamheter ofta är förlagda i direkt anslutning till skolan och i stor utsträckning också… Läs mer »

Ladda ner gratis Skara Skolscen : en vänbok av Anders Järleby – Anders Järleby

Skara Skolscen startade sin verksamhet 1962 och har, genom många olika personers insatser och omsorg och trots åtskilliga nedläggningshot, överlevt som förberedande skådespelarutbildning i den lilla medeltidsstaden i Västergötland. Vid trettioårsjubiléet 1992, då skolan lämnade sitt gamla huvudmannaskap och blev en fristående skola med en stiftelse som huvudman, gav Carl Erik Proft ut sin lilla… Läs mer »

Ladda ner gratis Med sikte på profession : akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universi –

Med sikte på profession redovisar data från ”Femklöverprojektet”. Femklövern har följt studenter på fem akademiska yrkesutbildningar vid Linnéuniversitetet, från att de började sina studier fram till deras första två år i yrkeslivet. De utbildade sig till poliser, socionomer, personalvetare, bibliotekarier och idrottscoacher.De fem utbildningsprogrammen har i olika grad ambitionen att bli professionsutbildningar och vetter dels… Läs mer »